MISSIO

CHINA: BINNEN JAAR NORMALISATIE BEIJING-VATICAAN

Den Haag, 11 oktober 1999
PERSBERICHT

In een interview - jongstleden zaterdag voor RKK/KRO Kruispunt radio - zei pater Jerome Heyndrickx te verwachten dat mogelijk binnen het jaar de betrekkingen tussen Beijing en het Vaticaan genormaliseerd zijn.

Hij baseert zijn uitspraak op eigen ervaring en informele gesprekken met partijleden in China. Jerome Heyndrickx is directeur van de Verbieststichting in Leuven. Deze stichting herbergt het China-Europa Instituut. Door tientallen reizen door de Volksrepubliek en zijn wijdverbreide contacten in de Chinese kerk en samenleving verwierf Heyndrickx groot gezag als chinakenner. "China is de afgelopen al veel bekritiseerd en wil zich meer en meer gaan aanpassen aan de internationale normen. Ook eventueel - geloof ik - door de normalisering van de betrekkingen met de H.Stoel."

Er zijn signalen die in die richting wijzen. Opnieuw de scheutist Heyndrickx: "De laatste 20 jaren zijn die signalen eigenlijk al naar voren gekomen. Geleidelijk aan is China bezig zich te informeren. En we weten - ik weet dat uit eigen ervaring - dat zij daar vooral de laatste paar jaar zeer intensief mee bezig zijn. Zodanig dat we denken dat in de nabije toekomst - hoe lang is niet duidelijk - maar persoonlijk denk ik dat het binnen het jaar wel zal gebeuren."

Volgens Heyndrickx heeft dat niet zozeer te maken met het 50 jarig jubileum van de Volksrepubliek. "Het heeft meer te maken met de politieke spanning tussen Taiwan en het Vasteland. Ze willen op die manier Taiwan raken."

Missio organiseert twee symposia waarin de verhouding kerk - staat in China onder de loep genomen wordt.
Dinsdag 12 oktober aan de Katholieke Universiteit Brabant aan de Warandelaan 2 in Tilburg. Donderdag 14 oktober in "d'Bruynvis", Fontys Hogescholen, Keizersgracht 105 in Amsterdam. Van 13.00 tot 17.00 uur geven meerdere inleiders hun visie op de kerk in China. In workshops wordt met de sprekers verder van gedachten gewisseld. Aanmelden kan via Missio, telefoon: 070 - 304 74 44, fax 070 - 381 83 55, e-mail: missio@missio.nl, 06 - 2087 0005.

...........................

Inlichtingen over dit persbericht: Missio, J. van Zeeland.

11 okt 99 15:43

Deel: ' 'Binnen jaar normalisatie relatie Beijing-Vaticaan' '
Lees ook