Gemeente Oegstgeest

Vergunningen

Binnengekomen bouwaanvragen en meldingen
· Martinus Nijhofflaan 1, vergroten woning.
Verleende bouwvergunning / geaccepteerde meldingen
· Guus Reitsmahof 15 - bouw serre achter
· Annie M.G. Schmidtlaan 55 - plaatsen dakkapel achterzijde.
Alle hierboven genoemde bouwvergunningen/meldingen, aanvragen en bouwplannen liggen van 23 augustus 2001 tot en met 5 september 2001 op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur ter inzage bij de Centrale Balie in het gemeentehuis op het adres Rhijngeesterstraatweg 13.

Als u informatie wilt over het aanvragen van een bouwvergunning of een bestemmingsplan wilt inzien, kunt u een afspraak maken met de afdeling Bouwen en Wonen, Rhijngeesterstraatweg 13, telefoon (071) 51 91 761.

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatie schriftelijk en gemotiveerd bezwaren indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest.

Zoekwoorden:

Deel: ' Binnengekomen bouwaanvragen en meldingen gemeente Oegstgeest '
Lees ook