Gemeente Den Haag


15 september 1999

Binnenkort definitief besluit over toekomst Houtrust

De sport- en recreatiehallen Houtrust zullen ook de komende tijd gesloten blijven. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders vandaag op voorstel van wethouder Wilbert Stolte besloten. Nog dit jaar zal een definitief besluit over de toekomst van Houtrust worden genomen.

Aanleiding tot het besluit zijn de uitkomsten van een recent afgerond onderzoek door TNO naar de staat van het dak van het complex. Uit het onderzoek blijkt dat het niet verantwoord is om het dak in de huidige toestand te handhaven. De veiligheid voor het personeel en gebruikers van de sport- en recreatiehallen kan niet worden gegarandeerd. Het onderzoek bevestigt het vermoeden dat het risico van spontaan naar beneden komende brokstukken van de betonnen dakplaten niet is uit te sluiten. Bovendien blijkt het draagvermogen van de dakplaten onvoldoende bij werkzaamheden op het dak. Het rapport van TNO is besproken met de bouwinspectie van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling. De inspectie onderschrijft de conclusies uit het rapport.

Het College is zich er van bewust dat de problemen die zich voordoen bij Houtrust gevolgen hebben voor de Haagse sport. De noodzaak van een topsportaccommodatie voor Den Haag zal nadrukkelijk bij het besluit over de toekomst van Houtrust worden betrokken. Het gemeentelijk beleid is er op gericht dat Den Haag ook in de toekomst over een accommodatie kan blijven beschikken waarin op topniveau sportwedstrijden en evenementen kunnen plaatsvinden. Op dit moment is de gemeente in overleg met huurders, exploitanten, sportbonden en verenigingen om voor hen aanvaardbare alternatieven te vinden. Met het oog op een langere sluiting na 1 november a.s. concentreren de inspanningen zich thans op het onderbrengen van de breedtesportactiviteiten. Het gaat hierbij om korfbal, handbal en voetbal. Voor het grootste deel is het gelukt om elders oplossingen te vinden. Voor een aantal onderdelen (met name korfbal) bestaat een risico dat verplaatsing van activiteiten naar bestaande sporthallen in - en buiten - Den Haag niet zal slagen. Op dit moment wordt onderzocht of andere tijdelijke voorzieningen, bijvoorbeeld het plaatsen van een ballonhal, mogelijk zijn.

Over de ontstane situatie en de nabije toekomst zal de gemeente in de komende weken oplossingen uitwerken en aan de gemeenteraad voorleggen.

Deel: ' Binnenkort definitief besluit over toekomst Houtrusthallen '
Lees ook