Binnenmilieu-onderzoek essentieel voor een gezond werkklimaat

BioLab research & solutions: "Microbiologische verontreiniging van het binnenmilieu belangrijke oorzaak van gezondheidsklachten en ziekteverzuim."

BARENDRECHT, 20060601 -- De luchtkwaliteit binnen een pand is in grote mate bepalend voor de gezondheid van de mensen die erin werken of verblijven. Verontreiniging van het binnenmilieu zorgt voor een sterke afname van de arbeidsproductiviteit en stijging van gezondheidsklachten en ziekteverzuim. Factoren die een negatieve invloed kunnen hebben op de luchtkwaliteit zijn talrijk; ozon-uitstotende apparatuur zoals printers, gebrekkige schoonmaak of microbiologisch verontreinigde luchtbehandelinginstallatie's zijn slechts enkele voorbeelden hiervan. Het jaarlijks laten uitvoeren van een binnenmillieu-onderzoek is een effectieve methode om problemen op dit gebied in kaart te brengen, te neutraliseren en in de toekomst te voorkomen.


BioLab research & solutions ervaart als bacteriologisch onderszoeks- en adviesbureau dat een groot deel van de bedrijven en instellingen in Nederland niet op de hoogte blijkt te zijn van de richtlijnen die het Ministerie van VROM heeft opgesteld ten behoeve hiervan en daardoor het risico lopen niet aan de zorgplicht tegenover hun medewerkers te voldoen. Bovendien onderschatten zij de gevaren die een verontreinigd binnenmilieu met zich mee brengt. Hierdoor loopt personeel onnodige risico's op gezondheidsklachten als hoofdpijn, irritatie aan ogen of slijmvliezen en Astma-achtige symptomen; klachten die vaak gevolgd worden door ziekteverzuim. De arbeidsproductiviteit binnen deze organisatie neemt hierdoor sterk af. De actuele discussie over de slechte luchtkwaliteit binnen scholen en kinderdagverblijven (uit recent onderzoek van de GGD blijkt dat er dagelijks gemiddeld 2000 leraren en 20.000 leerlingen in Nederland ziek zijn als gevolg van het slechte binnenmilieu in de klas) bevestigt de ernst van de situatie nog eens.

Bij een binnenmilieu-onderzoek wordt een beeld gevormd van de microbiologische wereld in het desbetreffende pand. Aan de hand van de resultaten kunnen bronnen van verontreiniging worden gelocaliseerd en geëlimineerd. Op deze manier wordt het binnenmilieu genormaliseerd; ziekteverzuim wordt terug gedrongen en arbeidsproductiviteit en gezondheid van het personeel verbetert. Een streven voor iedere organisatie, juist dáárom is het zo opmerkelijk dat aan dit onderwerp in veel bedrijven en instellingen weinig tot geen aandacht wordt geschonken.

Deel: ' Binnenmilieu-onderzoek essentieel voor een gezond werkklimaat '
Lees ook