Gemeente Leiden

Binnenstad aan de beurt voor hertaxatie

Alle bewoners van koopwoningen in de binnenstad krijgen binnenkort een taxateur van de gemeente op bezoek. De gemeente wil de waarde van de huizen vaststellen om de hoogte van de zogeheten WOZ-beschikking te kunnen bepalen. Sinds kort telt de
gemeente ook de kwaliteit en de voorzieningen van de huizen mee bij de taxatie van de waarde. Om dit goed te kunnen doen komen de taxateurs bij u langs. De gemeente kiest voor deze methode omdat zij van bewoners wel eens het verwijt kreeg 'met de natte vinger' te taxeren. Voortaan wil de gemeente dit nauwkeuriger doen.De Leidse binnenstad Foto: Wim van Noort.

Wie krijgen er bezoek?
Alle bewoners van koopwoningen en huurhuizen (zelfstandige wooneenheden). Panden met verhuurde kamers worden steekproefsgewijs bezocht. Inmiddels is zo'n tachtig procent van de Leidse woningen aan de beurt geweest.

Wat wil de gemeente precies weten?
De gemeente is geïnteresseerd in alles wat de waarde van uw huis kan verhogen of verlagen als u het verkoopt. Bijvoorbeeld natuurstenen plavuizen, een inbouwkeuken, een aangebouwde serre of een automatisch zonnescherm. Verder wil de taxateur weten hoe lang geleden er is geschilderd en of het huis goed is onderhouden.

Waarom wordt mijn huis getaxeerd?
De getaxeerde waarde van uw huis vormt het uitgangspunt voor de hoogte van de OZB, het huurwaardeforfait en de vermogens- en waterschapsbelasting. Om de hoogte van deze belastingen vast te stellen, vermenigvuldigt men het door de gemeente vastgestelde tarief met de getaxeerde waarde van het huis.

Wie komen er langs en wat komen zij doen?
U wordt bezocht door taxateurs van het bedrijf Taxon. Zij werken in opdracht van de gemeente en dragen een legitimatiebewijs bij zich, dat is uitgegeven door de burgemeester. De taxateurs stellen enkele vragen, kijken in en om het huis en verwerken de gegevens ter plekke. Een bezoek duurt gemiddeld een kwartier.

Moet ik iets klaarleggen?
Nee. De gegevens van uw huis en de bewoners zijn bekend. U hoeft geen documenten te laten zien.

Wanneer komen de taxateurs langs en moet ik daarvoor thuisblijven? De taxateurs gaan overdag, maar ook 's avonds op pad. Vanwege het grote aantal bezoeken (zo'n 48.000) is het ondoenlijk om met iedereen een afspraak te maken. U hoeft niet thuis te blijven. Als u afwezig bent, komt de taxateur later terug. Bent u opnieuw niet thuis, dan krijgt u een vragenformulier. Dat kunt u terugsturen in de bijgevoegde antwoordenvelop.

Mag ik de taxateurs weigeren?
U mag de taxateurs de toegang tot uw woning weigeren. U bent wél verplicht om de informatie die zij vragen te geven. Als u de taxateurs niet toelaat, krijgt u een vragenformulier. In feite scheelt het bezoek u dus veel tijd.

Waar worden de gegevens voor gebruikt?
De gemeente gaat zorgvuldig om met de gegevens. Ze worden alleen gebruikt voor de nauwkeurige taxatie van uw woning. Andere gemeentelijke diensten mogen geen gebruik maken van deze informatie.

Ga ik nu meer belasting betalen?
Dat staat niet vast. De gemeenteraad beslist over de tarieven op basis van de gegevens die ze op dit moment verzamelt. Als de waarde van uw huis meer dan gemiddeld stijgt, dan betaalt u mogelijk meer belasting vanaf 2001. U kunt er ook op vooruit gaan, als de waarde van uw huis minder dan gemiddeld stijgt.

Hoe zit het als ik een huis of een kamer huur?
De OZB bestaat uit eigenarenbelasting en gebruikersbelasting. Als u een zelfstandige woonruimte (eigen voordeur, douche, keuken en toilet) huurt, dan betaalt de huurbaas de eigenarenbelasting en u de gebruikersbelasting. Als u een onzelfstandige woonruimte (gedeelde voordeur, douche, keuken en toilet) huurt dan gaat de gehele OZB naar de verhuurder, die de gebruikersbelasting doorberekent aan de huurders.

Wanneer weet ik hoe hoog de waarde van mijn huis is getaxeerd? Dat blijkt uit de WOZ-beschikking, die bij u op de deurmat zal liggen vóór 28 februari 2001.

Meer informatie kunt u krijgen bij het Bureau Belastingen (071-5162745) van 09.00 tot 12.30 uur.

Deel: ' Binnenstad Leiden aan de beurt voor hertaxatie '
Lees ook