Gemeente Utrecht

Binnenstad Utrecht succesvol in de regio

Op 1 oktober presenteren burgemeester mevrouw A. Brouwer en wethouder economische zaken de heer J. van Zanen de uitkomsten van een monitoronderzoek aan ondernemers uit de detailhandel en andere genodigden. Uit het onderzoek blijkt dat de binnenstad een attractief winkelaanbod heeft. Dat is in de eerste plaats te danken aan de detaillisten, vandaar dat zij bij de presentatie zijn uitgenodigd.

De Binnenstad heeft een sterk multifunctioneel karakter en dat blijft zo. Er zit groei in het aantal zakelijke -en culturele voorzieningen en de werkgelegenheid. Het aantal winkel-, toeristische en zakelijke bezoekers neemt toe. Ook het aantal bewoners van de binnenstad neemt nog steeds toe.

De leefbaarheid van de binnenstad wordt in het algemeen positief beoordeeld, maar voor deelaspecten als netheid, openbare ruimte en veiligheid blijft aandacht nodig. De waardering van de bereikbaarheid steekt bij voorgaande cijfers relatief ongunstig af. Daar staat tegenover dat een parkeerplaats vrij vlot wordt gevonden.

Het economisch functioneren van de binnenstad wordt gunstig beïnvloed door versterking van de marktpositie van Utrecht in de regio, gepaard gaande met een lichte toename van het aantal bezoekers, nu 28 miljoen per jaar. De gesignaleerde afname van de gemiddelde besteding is aanleiding tot zorg.

Wijkbewoners waarderen het winkelaanbod in de eigen wijk. De meeste mensen doen hun dagelijkse boodschappen in hun wijk. Daarnaast wordt ook een behoorlijk deel van de niet-dagelijkse aankopen (non-food) in de eigen wijk gedaan. De helft van deze aankopen wordt gedaan in het centrum. Bovendien hebben de stadsdeelcentra Overvecht en Kanaleneiland een sterke positie. De woonboulevard vormt nog steeds het regionale centrum voor woonartikelen.

Een samenvatting van onderzoeksresultaten is vanaf 1 oktober te lezen op de internetsite van de gemeente, WWW.UTRECHT.NL, onder ECONOMIE EN BEDRIJF. De integrale rapportages zijn daar eveneens te raadplegen.

Deel: ' Binnenstad Utrecht succesvol in de regio '
Lees ook