Rijksvoorlichtingsdienst

biografie Mr. J.P.H. Donner (17 mei)

Mr. J.P.H. Donner, infomateur, benoemd d.d. 17 mei 2002 | Foto: Eric Maas - Copyright 2002 RVD Mr. J.P.H. (Piet Hein) Donner werd op 20 oktober 1948 te Amsterdam geboren.
Na het behalen van het diploma gymnasium B studeerde hij rechten aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Tijdens zijn studie verrichtte hij onderzoek aan de University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, Verenigde Staten. In 1974 behaalde hij zijn doctoraal examen.

Van 1976 tot 1981 was hij werkzaam bij de directoraat-generaal van de Buitenlandse Economische Betrekkingen van het ministerie van Economische Zaken. Daarna was hij tot 1990 werkzaam als raadadviseur bij de stafafdeling Wetgeving publiek recht van het ministerie van Justitie.
Van 1982 tot 1984 was hij vanuit het ministerie van Justitie gedetacheerd bij de Tweede Kamer ten behoeve van de parlementaire enquête naar het door opeenvolgende kabinetten gevoerde beleid ten aanzien van het RSV-concern.

In 1990 werd hij benoemd tot lid, en in 1993 tot voorzitter, van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Vanaf 1 januari 1998 is mr. J.P.H. Donner lid van de Raad van State.

De heer Donner bekleedt de volgende nevenfuncties: voorzitter Centre for European Security Studies te Groningen, lid van het Stichtingsbestuur Katholieke Universiteit Brabant, voorzitter van de Vereniging tot christelijke verzorging van geestes- en zenuwzieken Vereniging Bennekom; voorzitter van het Christelijke Sociaal Congres, voorzitter van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, lid van de Commissie Grondrechten in het digitale tijdperk, voorzitter Commissie Psychische Arbeidsongeschiktheid, lid van de Raad van advies Nederlands Christelijke Sport Unie, voorzitter Commissie inzake WAO en lid begeleidingscommissie evaluatie Kaderwet Adviesstelsel.

Op 17 mei 2002 benoemde H.M. de Koningin hem tot kabinetsinformateur.

17-05-2002

Deel: ' Biografie Mr. J.P.H. Donner '
Lees ook