Belgische Krijgsmacht

André FLAHAUT,

de nieuwe minister van Landsverdediging

geboren te Walhain, 18 augustus 1955

Studies

Licentiaat Politieke en Openbare Bestuurswetenschappen, U.L.B.

Beroepsactiviteiten

* Extern medewerker bij het Emile Vandervelde Instituut, studiecentrum van de P.S. (1979)

* Directeur van het Emile Vandervelde Instituut (1989)
* Voorzitter van het "Office de la Naissance et de l'Enfance" (O.N.E.) (Franstalig Kind & Gezin) (1989-1995)
* Ondervoorzitter van de "Intercommunale des Oeuvres Sociales du Brabant Wallon" (IOSBW) (1993-1995)

* Voorzitter van de Mutualité socialiste du Brabant wallon (1993)

Politieke activiteiten

* Actievoerder bij de P.S. - lokale afdeling van Chastre (1973)
* Voorzitter van de P.S.-federatie van Waals-Brabant (1983-1995)
* Gemeenteraadslid te Walhain (1982-1994)
* Provincieraadslid van Brabant (1987-1991)
* Volksvertegenwoordiger (1994)

Regeringsfuncties

* Minister van Ambtenarenzaken (1995- 1999)
* Minister van Landsverdediging (1999- )

Kabinet van de Minister van Landsverdediging
Lambermonstraat, 8
1000 BRUSSEL
Tel: 02/550.28.11
Fax: 02/550.29.19

Zoekwoorden:

Deel: ' Biografie nieuwe minister Landsverdediging, Andre Flahaut '
Lees ook