Ingezonden persbericht

BIOLOGISCH NIEUWS MEI 2002

INHOUDSOPGAVE


* Omschakeling
* Biologisch Boerderij IJs
* Bio Onderwijs in Nederland

* Nieuw op https://www.biologisch.nl
* Bron: Knipselkrant Biologische Landbouw April 2002
OMSCHAKELING

Uit onderzoek van het Landbouw Economisch Instituut blijkt dat de overheidsdoelstelling van 10% biologische productie in 2010 haalbaar is. Randvoorwaarde is dat het hoge omschakelingstempo van de afgelopen vijf jaar niet daalt. Het aantal bio-boeren verdubbelde namelijk in deze periode.

Biologische bedrijven boeken gemiddeld betere bedrijfsresultaten dan gangbare bedrijven, aldus de onderzoekers van het Landbouw Economisch Instituut. Dit biedt dus goede kansen voor ondernemers die zo natuurlijk mogelijk willen boeren.

BIOLOGISCH BOERDERIJ IJS

Welke groothandel wil daadwerkelijk een goed en eerlijk product kopen? Hans en Griet uit Zeewolde produceren namelijk biologisch boerderij ijs en zoeken hiervoor een afnemer.

³We hebben hier een speciale verpakking voor ontworpen die er verschrikkelijk mooi uitziet. Het product zal ook zeker aanslaan bij de consument. Echter de heren inkopers wachten af. Of hebben ze al biologisch ijs van één of andere industriële bereider? "

Hans & Griet IJs doet als aanbieder mee met Order Organic. Op https://www.orderorganic.nl kan ook worden kennisgemaakt met ruim 25 andere standhouders van deze virtuele bio-markt.

Uit ervaring blijkt dat het bezoek aan de virtuele marktplaats enorm toeneemt direct na het verschijnen van dit bericht. Het kan dan even duren voordat contact wordt verkregen.

BIOLOGISCH ONDERWIJS

Het Publiciteitscentrum is gestart met een onderwijs rubriek op internet. We hopen dat alle onderwijs instellingen hier hun bio-opleiding presenteren. Studiecentrum Kraaybeekerhof is als eerste te bezoeken: https://www.biologisch.org

NIEUW OP WWW.BIOLOGISCH.NL


* Bio Beeld Archief --> Cartoon --> Biogrutter versus Gigagrutter
* Bio Beeld Archief --> Cartoon --> Genetische Vervuiling
--> https://www.bioriginal.info


* Biologisch Onderwijs in Nederland

--> https://www.biologisch.org

Hidde Oenema

Publiciteitscentrum Biologische Landbouw
Postbus 656, 6700 AR, Wageningen
tel. 0317-415.515

Email info@biologisch.nl ; Internet https://www.biologisch.nl

Deel: ' Biologisch Nieuws mei 2002 '
Lees ook