Bloemen Bureau Holland29 Maart 2000

Biotoets ingezet bij komkommerbontvirus

Het komkommerbontvirus (CGMMV) is voor komkommerachtigen een belangrijk zaadoverdraagbaar virus. Met ELISA, een serologische toets, kan worden nagegaan of CGMMV al dan niet op zaad aanwezig is. ELISA maakt echter geen onderscheid tussen infectieus en niet-infectieus virus. Door hittebehandeling kan namelijk met CGMMV besmet zaad weer gezond (niet-infectieus) zijn gemaakt.

Op verzoek van verschillende bedrijven heeft de afdeling Onderzoek & Ontwikkeling van Naktuinbouw Laboratoria een toets ontwikkeld waarbij wordt nagegaan of de hittebehandeling goed heeft gewerkt. Hierbij wordt eerst een ELISA-toets uitgevoerd op het zaadextract. Vervolgens worden zaadextracten die positief hebben gereageerd in de ELISA-toets, geïnoculeerd op komkommerplanten. Wanneer deze planten uiteindelijk ziek worden, betekent dit dat er nog steeds infectieus virus op het zaad aanwezig is. Als de planten gezond blijven, is dit bewijs dat de hittebehandeling goed heeft gewerkt. De toets wordt binnenkort in het dienstenpakket van Naktuinbouw Laboratoria opgenomen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Biotoets ingezet bij komkommerbontvirus '
Lees ook