Ingezonden persbericht


Utrecht, 6 september 2001

Persbericht

Demonstratieproject biologische varkenshouderij BIOVAR zoekt per direct:

Varkenshouders die willen omschakelen naar biologisch

De vraag naar biologisch varkensvlees is momenteel groter dan het aanbod. Met name supermarkten hebben een tekort. Het project BIOVAR, dat deze maand van start is gegaan, biedt ondersteuning aan gangbare varkenshouders die willen omschakelen. Recent marktonderzoek wijst uit dat volgens consumenten de beschikbaarheid van biologisch varkensvlees te wensen overlaat.

Het driejarige demonstratieproject biologische varkenshouderij genaamd BIOVAR staat onder coördinatie van Platform Biologica s project Ketenmanagement Biologisch Varkensvlees. Het doel van BIOVAR is om kennis over de biologische varkenshouderij te verspreiden om een duurzame ontwikkeling en uitbreiding van de biologische varkenshouderij te ondersteunen. BIOVAR heeft een viertal praktijkbedrijven beschikbaar voor excursies, geeft cursussen over de biologische varkenshouderij en organiseert studieclubs voor biologische varkenshouders en voor gangbare varkenshouders met omschakelplannen. Daarnaast is BIOVAR een centraal verzamelpunt van alle actuele informatie. Naast het archiveren van actuele onderzoeksgegevens leveren 10 volwaardige gesloten varkensbedrijven periodiek technische en economische kengetallen aan. Meer informatie over BIOVAR is beschikbaar op de site www.platformbiologica.nl/varkens.

Het project Ketenmanagement Biologisch Varkensvlees werkzaam voor het convenant Opschaling Biologische Varkenshouderij zal de komende jaren de marktvraag blijven kwantificeren. Zo worden de huishoudelijke aankopen van EKO-vlees gescreend door marktonderzoeksbureau GfK. In de eerste 24 weken van 2001 heeft het bureau GfK geschat dat ongeveer 9% van de huishoudens in Nederland minimaal een keer biologisch varkensvlees hebben gekocht. Van deze huishoudens heeft 34% vaker dan 1 keer biologisch varkensvlees gekocht (herhalers). Het marktaandeel wordt geschat op ongeveer 1%. EKO varkensvlees is 20 tot 30% duurder.

Via consumentonderzoek wordt in beeld gebracht wat de consument van EKO-vlees belangrijk vindt. Een van de zaken is meer informatie over biologisch en een betere verkrijgbaarheid. Samen met het Voorlichtingsbureau Vlees wordt een voorlichtingscampagne voorbereid die past bij biologisch vlees.

Het project Ketenmanagement Biologisch Varkensvlees is met het ministerie van LNV in gesprek over een omschakelregeling voor varkenshouders die biologisch willen gaan produceren. Via BIOVAR worden varkenshouders hierover op de hoogte gehouden.

Meer informatie:

Platform Biologica, Maurits Steverink, Ketenmanager Biologisch Varkensvlees

Telefoon: 030 2339970; E-mail: steverink@platformbiologica.nl

Zie ook: KetenInfo nr 5 (komt uit op 10 september 2001, verkrijgbaar bij Platform Biologica),

Platform Biologica is de beleids- en promotieorganisatie voor biologische landbouw en voeding.

Platform Biologica, Postbus 12048, 3501 AA Utrecht, 030-2339970, www.platformbiologica.nl

Deel: ' BIOVAR zoekt potentiele biologische varkenshouders '
Lees ook