Pax Christi Nederland

Stuur je reacties naar
Pax Christi via e-mail: Paxchristi@Antenna.NL

Bisschop Van Luyn bezocht Oost-Timor en protesteert tegen militaire exportorder voor Indonesië

De voorzitter van Pax Christi Nederland, bisschop van Luyn s.d.b. bracht van 7 tot 17 mei een bezoek aan Oost-Timor. Hij was daar op uitnodiging van bisschop Belo, de Nobelprijswinnaar van de Vrede. Na het bezoek schreef bisschop Van Luyn een brief aan minister Van Aartsen, waarin hij zei, "met verbazing" kennis te hebben genomen van de toestemming voor de export van radarapparatuur voor patrouillevaartuigen van de Indonesische marine. De bisschop betreurde dat "oppervlakkige motieven van economische opportuniteit de Nederlandse politiek verhinderen de dubieuze implicaties van dit besluit voldoende te onderkennen". Zo kort voor de parlementsverkiezingen in Indonesië en de volksraadpleging op Oost-Timor ziet hij het als een "volstrekt verkeerd signaal, en zeker ook geen voorbeeld van gepaste politieke terughoudendheid, om de in Indonesië zelf omstreden, oneigenlijke actieve ordehandhavende rol van militairen in het binnenlands bestuur (de zogenaamde 'dwi-fungsi') met het doorgaan van deze orde de facto te billijken". Bij zijn bezoek was bisschop Van Luyn in de gelegenheid het eiland rond te reizen. "Ik heb voldoende kunnen ervaren hoe gruwelijk in dat gebied de mensenrechten worden geschonden en hoe de Indonesische strijdkrachten aldaar paramilitairen, schijnbaar 'neutraal' hun gang laten gaan.

© PAX CHRISTI, July 1999, Utrecht, Netherlands

Deel: ' Bisschop Pax Christi schrijft Van Aartsen over Oost Timor '
Lees ook