Ministerie van Binnenlandse Zaken


Kengetallen IFLO 1999

De kengetallen worden jaarlijks samengesteld om een eerste referentiekader te bieden bij het onderzoek en de beoordeling van de financiële positie van artikel-12 gemeenten. De IFLO (Inspectie Financiën Lokale en provinciale Overheden) gebruikt de kengetallen om de begrotingen van gemeenten door te lichten.

De provincies gebruiken de kengetallen ook bij hun fianciële toezicht op de gemeenten. Ook worden de kengetallen gebruikt door individuele gemeenten om de eigen financiële positie in beeld te brengen en deze te vergelijken met andere gemeenten.


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Deel: ' BIZA Kengetallen IFLO 1999 '
Lees ook