Gemeente Bladel


18 juli 2002, Bladel investeert in herinrichting centrum; Sniederslaan fraai en aantrekkelijk winkelgebied

Bladel investeert in en werkt aan een aantrekkelijker centrum. Een omvangrijk en ingrijpend project. Nadat de gemeenteraad in februari instemde met het eindplan en een krediet beschikbaar stelde van 4,5 miljoen euro, is sinds enkele maanden de uitvoering in volle gang. Tijdens de bouwvakvakantie liggen de werkzaamheden stil. Gedurende die weken wordt de Snieders-laan opengesteld, zodat alle winkels goed bereikbaar zijn. Na de vakantieperiode (12 augustus) wordt begonnen met de herinrichting van de Markt en omgeving. Dan wordt ook de Sniederslaan verder afgewerkt met lichtmasten, fietsenrekken, zitbankjes e.d. Maar ook nu al mag het resultaat gezien worden. Zowel bewoners en ondernemers als de gemeente zijn trots op de goede samenwerking en de voortgang van de werkzaamheden.

Eénrichting voor gemotoriseerd verkeer
In de Sniederslaan geldt voortaan éénrichtingverkeer. Dit houdt in dat het gemotoriseerd verkeer alleen vanaf de zijde Victor de Bucklaan/Torenbogt de Sniederslaan mag inrijden. Vanaf de zijde Markt/Marktstraat is dat verboden. Ook de Sportparkstraat is ingericht als éénrichtingweg. Gemotoriseerd verkeer kan alleen vanuit de Sniederslaan de Sportparkstraat inrijden. Vanaf de andere zijde (Victor de Bucklaan richting Sniederslaan) is dat verboden.

Fietsverkeer in twee richtingen
Fietsers mogen in de Sniederslaan in twee richtingen rijden. Komende vanaf de Markt is aan de rechterzijde van de weg een apart fietspad aangelegd. Komende vanuit de richting Victor de Bucklaan/Torenbogt is er geen apart fietspad. Daar rijden fietsers met het gemotoriseerde verkeer op de rijbaan richting Markt.
Ook in de Sportparkstraat mogen fietsers in twee richtingen rijden.

Parkeren
In de Sniederslaan zijn 32 parkeervakken aangelegd en alleen daar mag geparkeerd worden. De parkeerplaatsen zijn bedoeld voor kortparkeren. Er zijn drie invalidenparkeerplaatsen aangelegd.

Tussenstrook
Tussen de rijbaan en het fietspad is als barrière een tussenstrook aangelegd. Daarop worden fietsenrekken geplaatst en er worden nog bomen geplant. Sommige gedeelten van de tussenstrook worden gereserveerd als laad- en losruimte voor vrachtwagens. Anderen mogen daar dus niet parkeren.

Zuidzijde van de Markt
Aan de zuidzijde van de Markt (het gedeelte tussen de Marktstraat en de VVV) is riolering gelegd. Hierboven is een puinverharding aangebracht. Dit wordt voorlopig niet verder afgewerkt, maar het verkeer kan er wel over. Na 12 augustus worden de bestratingswerkzaamheden hervat en wordt dit gedeelte weer tijdelijk afgesloten.

Deel: ' Bladel investeert in herinrichting centrum '
Lees ook