Gemeente Blaricum


- Gemeente en provincie in gesprek over Blaricummermeent Gemeente en provincie in gesprek over Blaricummermeent Datum: 31 augustus 2001

Blaricum Waarnemend burgemeester Van Diepen en wethouder Boersen hebben een gesprek gehad met de provincie Noord-Holland om uit de impasse over de Blaricummermeent te komen. Resultaat van het gesprek is dat de provincie de gemeente heeft gezegd dat de structuurvisie als uitgangspunt kan dienen voor de ontwikkeling van het bestemmingsplan voor de Blaricummermeent.

Oppervlakte bedrijventerrein
De impasse betrof vooral de oppervlakte bedrijventerrein. Volgens het provinciale streekplan moest dit groter zijn dan in de structuurvisie die door de Blaricumse gemeenteraad is vastgesteld. De gemeente en de provincie hebben afgesproken dat binnen de structuurvisie verder wordt gezocht naar meer oppervlakte bedrijven. De provincie kan dan instemmen met een minder groot bedrijventerrein dan in het streekplan is aangegeven.

Werkzaamheden gaan door
Het college heeft besloten dat de voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering van de plannen over de Blaricummermeent nu weer door kunnen gaan. De werkzaamheden waren enige tijd stilgelegd vanwege bovengenoemd verschil van inzicht over de ontwikkeling van het gebied. Het aantal hectares bedrijventerrein hangt namelijk nauw samen met het aantal woningen dat er in het gebied gebouwd kan worden.

Zoekwoorden:

Deel: ' Blaricum en Noord-Holland in gesprek over Blaricummermeent '
Lees ook