Gemeente Blaricum


- Blaricum heeft niet hetzelfde bureau voor taxatie onroerende zaken en behandeling bezwaren

Blaricum heeft niet hetzelfde bureau voor taxatie onroerende zaken en behandeling bezwaren
Datum: 7 september 2001

Blaricum Voor het afhandelen van de bezwaren tegen de waarde van de taxaties op grond van de wet WOZ maakt Blaricum gebruik van een ander bureau dan die de eerste taxaties heeft gedaan. Dit in tegenstelling tot veel gemeentes die hetzelfde bureau inschakelen voor taxatie van onroerende zaken en afhandeling van de bezwaren hiertegen.

Afhandeling bezwaren
De afhandeling van bezwaren in Blaricum start de komende weken. Mensen die bezwaar hebben gemaakt krijgen de komende tijd bezoek van Quality Company die de gemeente Blaricum adviseert over de afhandeling van de bezwaren. Er wordt naar gestreefd om dit voor 1 januari afgerond te hebben. Er zijn in totaal ongeveer 500 bezwaren binnengekomen.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de heer M.T. Pater, (035) 539 95 31 of via e-mail: m.pater@blaricum.nl

Deel: ' Blaricum heeft verschillende bureaus voor taxatie WOZ '
Lees ook