Provincie Noord-Holland

Persbericht, 29 augustus 2001

Waarschuwing : Blauwalg in recreatiegebied Spaarnwoude In het recreatiegebied Spaarnwoude is vandaag blauwalg aangetroffen.
De provincie ontraadt hier mensen te zwemmen. De eigenaar plaatst op dit moment waarschuwingsborden bij drukbezochte wateren.

Blauwalg kan jeuk en huidirritatie veroorzaken. Wie water met blauwalg in het lichaam krijgt, loopt risico op maag- en darmstoornissen. Als u last krijgt van aandoeningen veroorzaakt door zwemmen in open water, adviseren wij u contact op te nemen met een (huis)arts.
Voor het recreatiegebied Geestmerambacht te Langedijk geldt al enige weken een waarschuwing tegen blauwalg. Als het warme weer langere tijd aanhoudt, is niet uitgesloten dat ook op andere plaatsen blauwalg kan optreden. Deze locaties kunnen door wind, stroming en weersomstandigheden van dag tot dag verschillen. Een volledig overzicht van plaatsen waar blauwalg is aangetroffen kunt u vinden op Teletekst, pagina 725. Of is op te vragen bij de provinciale Zwemwatertelefoon 0800-998 6734 (gratis) op werkdagen van 09:00 tot 16:00 uur, daarna hoort u een informatieband.

De provincie biedt een actueel overzicht over de zwemkwaliteit van het oppervlaktewater op 63 (druk)bezochte locaties in Noord-Holland. Op 62 is de zwemwaterkwaliteit goed tot uitstekend. De enige uitzondering is het Kinselmeer (oostelijk van Amsterdam-Noord, Burgerdam) waarvoor een zwemverbod geldt. Reden: lozing van ongezuiverd afvalwater omdat riolering daar nog ontbreekt. De provincie Noord-Holland doet alleen uitspraken over zwemlocaties waar regelmatig wordt gecontroleerd. Deze controles worden uitgevoerd door Rijkswaterstaat, het hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen, het hoogheemraadschap van Rijnland, de dienst Waterbeheer en Riolering (hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht) en bureau Omegam.

Inlichtingen: Kirsten Boelen, afdeling M&B, tel. (023) 514 37 02 Print persbericht

Het archief van de Persberichten vindt U in de rubriek Provinciale Stukken (categorie: persberichten).

Deel: ' Blauwalg in recreatiegebied Spaarnwoude '
Lees ook