Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-048
DATUM: 1 april 1999

Blauwalgen in randmeren tussen Flevoland en Gelderland

In de Randmeren tussen de provincie Flevoland en de provincie Gelderland zijn blauwalgen gevonden. Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied heeft een drijflaag van algen gevonden in het oppervlaktewater nabij het Spijkstrand, het Ellerstrand en het Harderstrand aan het Veluwemeer. Deze drijflaag bevat blauwalgen. Blauwalgen kunnen bij opname via de mond en contact met de huid een risico vormen voor de gezondheid van mens en dier. Lichamelijke klachten zoals diarree, misselijkheid, braken en koorts kunnen het gevolg zijn. In het Wolderwijd ter hoogte van het Woldstrand en het Erkemederstrand zijn soortgelijke drijflagen van algen gevonden, hiervan is echter nog niet vastgesteld dat daarin blauwalgen zitten. Op dit moment is nog geen sprake van acuut gevaar. Er zijn nog geen giftige stoffen aangetroffen in het water. Waarom de blauwalgen zo vroeg in het jaar al voorkomen, is nog onbekend. Rijkswaterstaat treft maatregelen om het gevaar voor de volksgezondheid te beperken. Er wordt gezorgd voor extra doorstroming in het water. Daarnaast worden extra monsters van het water genomen zolang en op plaatsen waar dit nodig is. De provincie en Rijkswaterstaat adviseren mensen om niet in het water te gaan op plaatsen waar zichtbaar, in ruime mate, algen op het water drijven. Dit advies geldt ook voor huisdieren. Voor meer informatie kunnen mensen contact opnemen met de Zwemwatertelefoon: 0320 - 265 700.

Deel: ' Blauwalgen in randmeren tussen Flevoland en Gelderland '
Lees ook