Agalev (Vlaanderen)

P E R S M E D E D E L I N G
A G A L E V F R A C T I E
V L A A M S P A R L E M E N T

Brussel, 29 mei 2002

Blauwe stickers voor propere auto's. Naar rijverbod voor oudere wagens bij luchtvervuilingspieken


Vandaag antwoordde minister Dua op een parlementaire vraag van Johan Malcorps dat zij het voorstel steunt van haar Brusselse collega Gosuin om de komende jaren blauwe stickers uit te delen aan milieuvriendelijke wagens. Bij vervuilingspieken, zou dan aan chauffeurs van wagens zonder blauwe sticker, gevraagd worden hun wagen thuis te laten.

De sociale effecten hiervan moeten natuurlijk nader onderzocht worden.

Begin juni wordt hierover verder overlegd tussen de gewestministers.

De parlementaire vraag van Johan Malcorps en het antwoord van minister Dua zijn opvraagbaar op de Agalev-fractie van het Vlaams Parlement (vl.parlm@agalev.be).

Johan Malcorps, Vlaams volksvertegenwoordiger

---
Meer informatie:
Agalev fractie, Vlaams Parlement, 1011 Brussel
Tel. 02-552 13 84 Fax 02-552 16 33
e-mail: vl.parlm@agalev.be
http://www.agalev.be/vlaamsparlement/

Deel: ' Blauwe stickers voor propere auto's in Belgie '
Lees ook