Gemeente Antwerpen

Blijde Intrede van prins Filip en prinses Mathilde

Op maandag 24 januari 2000 vindt in de provincie Antwerpen de Blijde Intrede plaats van Hunne Koninklijke Hoogheden Prins Filip en Prinses Mathilde. Het prinselijk paar bezoekt die dag de provincie Antwerpen, en in het bijzonder de steden Antwerpen, Herentals en Lier.

Voor de stad Antwerpen ziet het programma er als volgt uit :

De prins en de prinses starten hun Blijde Intrede om 10.00 uur in het provinciehuis met een verwelkoming door de heer C. Paulus, gouverneur, en de provinciale overheden.

Omstreeks 10.45 uur wordt het prinselijk paar verwacht aan de hoek van de Suikerrui en de Scheldekaaien. Ze worden er begroet door mevrouw Leona Detiège, burgemeester van Antwerpen. Van daar gaan ze te voet naar het stadhuis. Het publiek kan over de volle lengte van de Suikerrui en op de Grote Markt, Prins Filip en prinses Mathilde verwelkomen.

Schoolkinderen uit de verschillende onderwijsnetten worden langs het traject op voorbehouden plaatsen opgesteld. Gehandicapten in rolstoel kunnen vooraf een kaart aanvragen voor een voorbehouden plaats op de Grote Markt.

De stad Antwerpen roept de bevolking op om het prinselijk paar van harte te begroeten op dit traject. Er is voldoende gelegenheid om bloemen, tekeningen of brieven te overhandigen. De bewoners en de horecazaken op de Suikerrui en de Grote Markt wordt tevens gevraagd om hun gevel feestelijk te bevlaggen met de Belgische driekleur.

Omstreeks 11.15 uur zal het prinselijk paar het stadhuis betreden. Aan de ingang krijgen ze een boeketje bloemen van een kind. In het stadhuis worden de prins en prinses voorgesteld aan de leden van het college van burgemeester en schepenen. Na de verwelkoming door mevrouw de burgemeester in de Leyszaal wordt het prinselijk paar verzocht om het Gulden Boek te ondertekenen. De stad overhandigt hen daar ook een geschenk. Aansluitend is er een kennismaking met vertegenwoordigers uit de economische wereld.

Even na 11.30 uur zullen Prins Filip en prinses Mathilde het Antwerpse publiek begroeten van op het balkon van het stadhuis.

Omstreeks 11.45 vertrekt het paar, met de wagen, naar het universitair Ziekenhuis Antwerpen in Edegem. In de namiddag wordt de Blije Intrede verder gezet in Herentals en Lier.

Praktische regelingen:

Ingevolge de Blijde Intrede worden er een aantal praktische schikkingen getroffen:

Op 24 januari zal van 8 uur tot 14 uur geen verkeer mogelijk zijn op de Suikerrui, de Grote Markt en aanpalende straten. In deze straten geldt een volledig parkeer- en stationeerverbod. Dit betekent dat er tussen 8 en 14 uur geen leveringen kunnen gebeuren in de betrokken straten.

Het doorgaand verkeer op de Scheldekaaien blijft wel mogelijk maar wordt onderbroken tijdens de aankomst en het vertrek van het prinselijk paar.

Voor het ophalen van het bedrijfs- en huisvuil wordt een speciale regeling uitgewerkt. Het stedelijk ontwikkelingsbedrijf zal de betrokken bewoners en de horecazaken hiervan tijdig op de hoogte brengen.

De infobalie op het stadhuis is op 24 januari `s morgens niet toegankelijk voor het publiek. Ze opent opnieuw om 14 uur. De infobalie blijft wel telefonisch bereikbaar (03 22 11 333).

Op het parcours van de Suikerrui en de Grote Markt worden nadarbarelen geplaatst, waardoor het oversteken van de straat niet mogelijk is.

Langs het parcours zijn enkele voorbehouden plaatsen voor schoolkinderen, gehandicapten met rolstoel en oorlogsveteranen. Verdere inlichtingen hierover kunnen bekomen worden bij: stafdienst - protocol, onthaal en evenementen, tel. 03 220 83 80.

Historiek van de "Blijde Intrede"

De traditie van de "Blijde Intrede" gaat reeds terug tot de 14de eeuw. In Brabant legde de vorst de eed af op de tekst van de Blijde Intrede van 3 januari 1356, die het basischarter van dat prinsdom was en op grond waarvan de Hertogin Jeanne en de Hertog Wenceslas de rechten en privileges van hun onderdanen erkenden. De tekst is één van de bronnen van de Belgische Grondwet van 1831.

Tot in 1792 legden alle regerende prinsen van de oude Nederlanden, Spanjaarden en Oostenrijkers,de eed af op deze tekst. Op die manier bracht de bevolking hulde aan de nieuwe vorst die haar vrijheden garandeerde.

Alle Koningen der Belgen werden sinds 1831 op een officiële manier in de hoofdsteden van de provincies en de belangrijkste steden van het land verwelkomd.

De traditie van de "Blijde Intrede" door een prinsenpaar dateert van het huwelijk van Prins Albert met Prinses Elisabeth in 1900. Sindsdien hebben zowel Prins Leopold en Prinses Astrid, als Prins Albert en prinses Paola (de huidige vorsten) hetzelfde gedaan.

De laatste Blijde Intrede in Antwerpen dateert van 4 november 1993 met het koningspaar Koning Albert II en Koningin Paola.

laatst bijgewerkt op
19 januari 2000 - bedrijfseenheid informatie & districtswerking - Telepolis Antwerpen - e-mail: info@antwerpen.be

Deel: ' Blijde Intrede prins Filip en prinses Mathilde in Antwerpen '


Lees ook