Gemeente Enschede

EEN BLIJVENDE DALING VAN BIJSTANDSGERECHTIGDEN

Enschede, 28 mei 1999

Opnieuw is er een daling van het aantal bijstandsgerechtigden van
7.044 per 1 januari 1998 naar 6.284 per 1 januari 1999 en 6.128 per 1 april 1999. De sterkste daling vond plaats tussen 1 april 1998 en 1 juli 1998.

Opvallend is de daling van het aantal uitkeringen dat in de periode tussen 1997 en 1999 is verstrekt aan uitkeringsgerechtigden met de niet-Nederlandse nationaliteit (- 24%). Deze daling is hoger dan die voor uitkeringsgerechtigden met de Nederlandse nationaliteit (- 20%). Dit betekent dat meer niet-Nederlandse uitkeringsgerechtigden profiteren van de verbeterde arbeidsmarkt.

Het aantal bijstandsgerechtigden dat in het eerste kwartaal van 1999 uitstroomde bedroeg 626. Dit is hoger dan in het laatste kwartaal van
1998 (509). De helft van de uitstromers heeft een baan gevonden, een gesubsidieerde arbeidsplaats aanvaard of is een zelfstandig beroep gaan uitoefenen.

Het aantal Melkert I banen is sterk gestegen in de afgelopen jaren. De Gemeente Enschede heeft zich als doel gesteld om 667 banen te realiseren in 1999. In het eerste kwartaal van 1999 zijn reeds 694 personen werkzaam op een Melkert I baan. Daarmee is vooruit gelopen op de taakstelling voor komende jaren, te weten 768 in 2000, 870 in 2001 en 974 in 2002.

Tegenover de toename van het aantal Melkert I banen staat de afname van het aantal Wiw-banen
(-3%) ten opzichte van het laatste kwartaal van 1998. De uitstroom naar werk uit de Wiw blijft in het eerste kwartaal (43 personen) ongeveer gelijk aan de gemiddelde uitstroom in 1998 (45 personen per kwartaal.

De instroom van werkloze werkzoekenden in de Wiw blijft achter bij het doel dat is gesteld. Het aantal instromers in het voortraject voor de Wiw stagneert eveneens. Kortom, de gunstige arbeidsmarkt leidt tot een minder groot aanbod van jongeren voor de Wiw, omdat deze binnen een relatief korte tijd regulier werk vinden.

Deel: ' Blijvende daling van bijstandsgerechtigden in Enschede '
Lees ook