expostbus51


UNETO

BliksemVeilig vergoedt bliksemschade

BliksemVeilig vergoedt bliksemschade aan gebouwen, installaties en apparatuur

Tijdens het vijfde internationale Bliksemseminar op 16 en 17 maart 1999 is de start van de certificeringsregeling voor de bliksembeveiligingsbranche aangekon-digd. De regeling wordt door de Sectie Bliksembeveiliging in de markt gezet onder de naam BliksemVeilig.

Een bliksembedrijf wordt door een certificatieinstelling gecertificeerd als organisatie, vakkennis, advies, aanleg en onderhoud aan strenge criteria vol-doen. Binnen de regeling BliksemVeilig worden twee niveaus onderscheiden, namelijk bliksembeveilliging (betreft de uitwendige bliksembeveiliging) en bliksem- en overspanningsbeveiliging (betreft zowel de uitwendige als de in-wendige bliksembeveiliging).

De gecertificeerde leden van de Sectie Bliksembeveiliging geven op ieder afgegeven productcertificaat - het zogenaamde BliksemVeilig Keurmerk - een garantie af. Deze garantie behelst een vergoeding van de directe (materiële) schade en de gevolgschade als bliksem zich gemanifesteerd heeft.

Afgezien van het feit dat een directe blikseminslag desastreuze gevolgen kan hebben, is eigenlijk nog onvoldoende bekend dat de gevolgen van overspanning vaak veel groter zijn. Hierbij valt te denken aan meet- en regelinstallaties die niet langer volledig geautomatiseerde productieprocessen kunnen besturen en telefoon- en compu-ternetwerken die uitvallen met bedrijfsstilstand als resultaat.

Het BliksemVeilig Keurmerk geeft de zekerheid dat eventuele bliksemschade aan gebouwen, installaties en apparatuur is gedekt.

Deel: ' BliksemVeilig vergoedt bliksemschade '
Lees ook