Universiteit van Utrecht


18 november 1999

Bloedonderzoek naar Downsyndroom biedt veilig alternatief voor

vlokkentest en vruchtwaterpunctie

Aan alle zwangere vrouwen in Nederland zou de triple-test, een bloedtest naar het risico van het krijgen van een kind met Downsyndroom moeten worden aangeboden. Dit leidt tot een verdubbeling van het aantal prenataal opgespoorde Downsyndroom zwangerschappen. Het bloedonderzoek is, in tegenstelling tot vlokkentest en vruchtwaterpunctie, absoluut veilig voor het ongeboren kind. Bovendien is er geen sprake van een extra emotionele belasting, zo concludeert van
drs. M. van Rijn uit zijn onderzoek. Van Rijn hoopt op 23 november te promoveren aan de faculteit Geneeskunde.

De kans op het krijgen van een kind met Down syndroom neemt toe naarmate de leeftijd van de moeder stijgt. In Nederland hebben vrouwen van 36 jaar en ouder de mogelijkheid om prenataal onderzoek (vlokkentest of vruchtwaterpunctie) te laten verrichten. De vlokkentest en vruchtwaterpunctie zijn invasieve methoden waarbij met een lange naald weefsel of vruchtwater uit de baarmoeder wordt gehaald voor laboratoriumonderzoek. Deze methoden geven nagenoeg absolute zekerheid of het kind Downsyndroom heeft maar daar staat tegenover dat beide ingrepen een abortusrisico hebben van 0.5 procent. Minder bekend is de mogelijkheid om de kans op Downsyndroom te laten bepalen met een bloedtest. Voor deze test wordt gebruikt gemaakt van bloed van de moeder. De test levert geen risico voor het kind op. De uitslag van deze test is een berekend risico op het krijgen van een kind met Down syndroom, gebaseerd op het leeftijdsrisico van de aanstaande moeder en de concentraties van 3 hormonen in haar bloed. Indien het berekende risico te hoog is zal er een vruchtwaterpunctie worden verricht om eventuele chromosomale afwijkingen uit te sluiten. Uit het onderzoek van Van Rijn komt naar voren dat vrouwen in toenemende mate kiezen voor de triple-test als alternatief voor de vlokkentest of vruchtwaterpunctie. Alle zwangerschappen van een kind van Down werden opgespoord in deze groep vrouwen, terwijl bij 80 procent geen verder invasief onderzoek nodig was op grond van het berekende risico.

`De huidige voorwaarde dat een vrouw minimaal 36 jaar moet zijn om in aanmerking te komen voor prenatale diagnostiek is een inferieure vorm van screening', vindt Van Rijn. `Op deze wijze wordt slechts 30 procent van de zwangeren van een kind met Downsyndroom opgespoord terwijl dit 70 procent zou kunnen zijn indien de triple-test in Nederland aangeboden zou worden aan alle zwangeren'. Momenteel mag het bloedonderzoek niet actief worden aangeboden aan zwangere vrouwen jonger dan 36 jaar. Een van de belangrijkste argumenten hiervoor is de veronderstelling dat de uitslag van de bloedtest onnodige angst en zorgen veroorzaakt bij deze vrouwen. Dit argument is gebaseerd op eerdere studies die beweren dat vrouwen die invasief onderzoek moeten ondergaan vanwege een slechte uitslag van de bloedtest, angstiger zijn dan vrouwen die direct voor invasief onderzoek kiezen. `Mijn onderzoek naar de psychologische druk rondom het prenataal onderzoek weerlegt dit onderzoek', vertelt Van Rijn. `Angst en zorgen zijn niet gerelateerd aan het type onderzoek dat uiteindelijk gekozen wordt (geen onderzoek, de bloedtest, of de vlokkentest, of vruchtwaterpunctie). Deze angst en zorgen lijken vooral afhankelijk te zijn van het opleidingsniveau van de vrouw en haar partner en het moment waarop besloten wordt voor een bepaald onderzoek te kiezen. Kortom, ik pleit er voor dat alle zwangeren, ongeacht hun leeftijd, in ieder geval worden voorgelicht over de mogelijkheid van de triple-test.'

Dinsdag 23 november 1999 om 12.45 uur

Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Promotie:'Maternal serumscreening in Dutch obestetric practice'

Drs. M. van Rijn, faculteit Geneeskunde

Voorlichter Johan Vlasblom (030) 253 4073 of 253 2572

Laatst gewijzigd:
Communicatie Service Centrum
Heidelberglaan 8

3584 CS Utrecht
Telefoon (030) 2533550 / 2532572
Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Bloedonderzoek Downsyndroom alternatief vlokkentest '
Lees ook