PRICEWATERHOUSECOOPERS

ELEKTRONISCH HANDELSVERKEER

EUROPESE PRESIDENT-DIRECTEUREN VOORSPELLEN BLOEI VAN ELEKTRONISCH

HANDELSVERKEER

Meer dan 54 van de Europese president-directeuren die hebben meegedaan aan de Global Chief Executive Survey van PricewaterhouseCoopers voorspellen dat het elektronisch handelsverkeer ofwel een geheel nieuwe vorm zal geven aan de concurrentie in hun bedrijfstak danwel hierop een behoorlijk effect zal hebben. Verder verwacht bijna 34 van hen dat in de komende vijf jaar meer dan 11 van de bedrijfsinkomsten zal voortkomen uit elektronisch handelsverkeer. De helft van hen verwacht dat de inkomsten uit het elektronisch handelsverkeer meer dan 20 zullen belopen. Volgens minder dan 8 van de geënquêteerden komt momenteel meer dan 11 van hun inkomsten uit het elektronisch handelsverkeer.

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van een onderzoek dat de accountants- en adviesorganisatie PricewaterhouseCoopers voor het tweede jaar heeft gehouden onder president-directeuren van 's-Werelds grootste ondernemingen. Zij werden ondervraagd over hun gebruik van electronisch handelsverkeer en Internet en tevens over internationalisering en hun houding ten aanzien van groei. Het ging daarbij om president-directeuren uit Azie, Europa, Latijns-Amerika en Noord-Amerika. De uitkomsten van het onderzoek zijn gepresenteerd tijdens het Economic Forum dat in Davos wordt gehouden.

Volgens PricewaterhouseCoopers kunnen, gezien de kostenverlagende effecten van het elektronisch handelsverkeer sec (hetgeen door bijna 25 van de president-directeuren als 'zeer belangrijk' wordt geacht) bedrijven, in het bijzonder die bedrijven die verwachten dat de inkomsten uit het elektronisch handelsverkeer meer dan 20 zullen belopen, redelijkerwijs aannemen dat hun bedrijfswinsten sterk zullen stijgen dankzij hun accentverschuiving naar het elektronisch handelsverkeer. Deze opbrengsten, gecombineerd met de andere voordelen van elektronisch handelsverkeer, zoals een betere service aan klanten, een verbeterd marktbereik en een duidelijk concurrentievoordeel, geven deze bedrijven een voorsprong in hun bedrijfstak.

Marktleiderschap en concurrentie zijn belangrijke aandachtspunten voor directieleden. Volgens bijna de helft (45) van de Europese president-directeuren is het zeer of enigszins waarschijnlijk dat niet-traditionele concurrenten een aanzienlijke bedreiging vormen door hun gebruik van elektronisch handelsverkeer als het belangrijkste kanaal naar hun klanten. Vanuit internationaal oogpunt wordt deze bedreiging als het meest reëel gezien in Azië (59) en als het minst in Latijns-Amerika (29).

Volgens Dick van Schooneveld, Electronic Business Leader van de Management Consultants van PricewaterhouseCoopers in Nederland erkennen bijna alle bedrijven het belang van het op je hoede zijn voor de concurrent. ~President-directeuren realiseren zich nu dat elektronisch handelsverkeer de sleutel is tot effectieve relaties met klanten en leveranciers en tevens een middel is ter verlaging van de bedrijfskosten. Dit onderzoek maakt duidelijk dat indien bedrijven in de toekomst willen overleven, zij een effectieve elektronische handelsstrategie dienen te ontwikkelen. Het is daarom absoluut essentieel om elektronische handel deel uit te laten maken van de bedrijfsstrategie in plaats van het te zien als weer een andere technologische kwestie, volgens Van Schooneveld.

~De belangrijkste overige resultaten uit het onderzoek:

. Bijna 20 van de Europese geënquêteerde president-directeuren geeft aan dat zij regelmatig Internet gebruiken (in vergelijking tot 35 in Noord-Amerika), terwijl meer dan 36 toegeeft dat zij het Internet zelfs niet zijn opgegaan in de afgelopen vier weken (in vergelijking tot iets minder dan 22 in Noord-Amerika). . Iets meer dan 26 van de Europese president-directeuren schat de eigen ontwikkeling op het gebied van het gebruik van Internet op uitstekend of goed, maar 25 denkt dat hun niveau slecht is (in vergelijking tot iets meer dan 18 in Noord Amerika). . Iets meer dan 13 van de Europese president-directeuren vindt dat Internet dient te groeien zonder overheidsreglementering (de Duitsers scoren hier het hoogst met meer dan 29). . Meer dan een derde (36) van de Europese geënquêteerden vinden dat toegang tot Internet en Internet-transacties nooit moeten worden belast (weer scoort Duitsland het hoogst met meer dan 61). . Meer dan de helft (55) van de Europese president-directeuren denkt dat de groei van grensoverschrijdende Internet-handel wordt beïnvloed door wereldwijde standaarden voor de bescherming van privacy, beveiliging en bekrachtiging, en de oplossing van geschillen.

Deel: ' Bloei van elektronisch handelsverkeer voorspeld '
Lees ook