CMG


Persbericht

Bloemenveiling Aalsmeer en CMG ontwikkelen gezamenlijk orderverwerkingssysteem

Amstelveen/Aalsmeer, 22 mei 2002 - CMG heeft de eerste fase van de ontwikkeling van een nieuw bestelsysteem voor Bloemenveiling Aalsmeer afgerond. Het nieuwe systeem draait binnen het bedrijfsonderdeel Marketing en Verkoop Aalsmeer (MVA) en zorgt ervoor dat bestellingen veel efficiënter en sneller dan voorheen kunnen worden verwerkt. Dankzij het gebruik van de modernste ontwikkeltools en -methoden, waaronder Rational Unified Process (RUP), heeft CMG een 'fixed price, fixed date'-garantie kunnen geven en de risico's geminimaliseerd. CMG werkt momenteel aan de tweede fase in het ontwikkeltraject; de module voor Orderafhandeling, eveneens op basis van 'fixed price, fixed date'.

Bloemenveiling Aalsmeer (VBA) is een centrale marktplaats voor de verhandeling van sierteeltproducten waar kwekers hun assortiment aanbieden en groothandelaren, exporteurs en andere kopers producten inkopen. Een groot deel van de producten wordt via de bekende veilingklokken verhandeld. De overige transacties lopen via het bedrijfsonderdeel Marketing en Verkoop Aalsmeer dat vraag en aanbod op elkaar afstemt, transacties verwerkt en de logistieke afhandeling voor zijn rekening neemt. MVA is een groeiend onderdeel binnen VBA dat meer dan 20 procent van de omzet van Bloemenveiling realiseert.

MVA is de afgelopen jaren gegroeid naar een pro-actieve en serviceverlenende organisatie voor kwekers en kopers die zich richt op efficiënte, snelle en kosteneffectieve afhandeling van transacties. Het oude automatiseringssysteem bood hiervoor onvoldoende ondersteuning, waardoor werd besloten over te stappen op een nieuw systeem.

Voor de ontwikkeling van het nieuwe systeem heeft Bloemenveiling Aalsmeer CMG ingeschakeld, mede vanwege de langdurige relatie die de organisatie met CMG heeft en succesvolle samenwerking in het verleden. Het nu voltooide onderdeel betreft de bestelmodule die het mogelijk maakt het gehele bestelproces, van kweker tot koper, elektronisch te laten verlopen. Voorheen verliepen de bestellingen per telefoon en fax waardoor de talloze bestelgegevens herhaaldelijk moesten worden ingevoerd met alle kans op fouten en vertragingen.

De bloemenveiling verwacht dat de productiviteit van de medewerkers van MVA door het nieuwe systeem wordt verhoogd en dat er meer bestellingen per tijdseenheid kunnen worden verwerkt met een betere service voor de kopers en de kwekers. Daarnaast legt het systeem een basis voor pro-actieve verkoop, en biedt meer mogelijkheden voor sturing van de MVA-organisatie.

Rational Unified Process (RUP) methode
De systeemontwikkeling vindt plaats op basis van componenten, volgens de Rational Unified Process (RUP) methode, die door Bloemenveiling Aalsmeer ook voor andere ontwikkeltrajecten wordt gehanteerd. Door het stringent volgen van RUP is CMG in staat geweest het project op tijd en binnen het budget te voltooien. Het grote voordeel van RUP is dat gewerkt wordt met kleine teams die voortdurend met alle betrokkenen in contact staan, waardoor snel voortgang kan worden geboekt.

Projectmanagement
Bijzonder voor het project is de succesvolle samenwerking tussen de opdrachtgever (Bloemenveiling Aalsmeer) en de opdrachtnemer (CMG). Het tijdig opleveren van het afgesproken product werd mogelijk dankzij voortdurende sturing op tussenresultaten die vooraf, contractueel waren vastgelegd. ICT-medewerkers van de bloemenveiling leverden naast de proces- en materiekennis ook een cruciaal aandeel in het projectmanagement. Beide partijen kijken met grote tevredenheid terug op de samenwerking.

De softwarecomponenten die voor de bestelmodule ontwikkeld werden, zullen ook voor andere nieuwe systemen bij de bloemenveiling worden gebruikt. De ontwikkelde moderne, 3-lagen-architectuur is tevens de algemene applicatie-architectuur voor de toekomstige modulen en andere systemen bij de bloemenveiling. Er is gebruik gemaakt van Microsoft-producten, waaronder Visual Basic als ontwikkelomgeving en Microsoft Transaction Server. Voor de database wordt gebruik gemaakt van Sybase. Voor het automatisch testen werd gebruikgemaakt van CMG TestFrame, een internationaal toegepaste open methodiek voor gestructureerd testen.

Bloemenveiling Aalsmeer
Bloemenveiling Aalsmeer (VBA) is met een jaaromzet (2001) van EUR 1,5 miljard een toonaangevende speler op de wereldsierteeltmarkt. Bij de coöperatie Bloemenveiling Aalsmeer worden dagelijks circa 21 miljoen bloemen en planten verhandeld, afkomstig van 7.000 kwekerijen in Nederland en andere productielanden. Ongeveer 85% daarvan wordt dezelfde dag nog geëxporteerd.

De in Aalsmeer inkopende 1.300 exporteurs en groothandelaren beleveren alle segmenten van de nationale en internationale markt voor bloemen en planten. Aalsmeer biedt als grootste veiling op één fysieke marktplaats toegang tot alle deelmarkten door middel van verschillende, op elkaar aansluitende (elektronische) verkoopinstrumenten, waaronder de bekende veilingklokken. Dagelijks wordt de grootschalige aanvoer van bloemen en planten in 55.000 transacties logistiek verwerkt. Bloemenveiling Aalsmeer heeft 1.880 medewerkers. Volgens het Guinness Book of Records is het veilingcomplex het grootste handelsgebouw ter wereld.

CMG
CMG, opgericht in 1964, werkt binnen langetermijnrelaties nauw samen met haar klanten om voor hen succes te genereren. CMG is een wereldwijde ICT-leverancier en levert diensten op het gebied van Mobile Business, Advanced Security, Business- en Process Outsourcing en Advanced Payroll Solutions. De combinatie van deze expertises zorgt voor een aantrekkelijke propositie voor ondernemingen die het mobiele kanaal willen toevoegen aan hun operaties en marketingstrategieën. CMG bevindt zich in het hart van de bedrijfskritische activiteiten van haar klanten en combineert daarbij branchekennis, technische expertise en praktijkgerichte innovatie. Met ongeveer 13.000 werknemers implementeert en ondersteunt CMG applicaties voor klanten wereldwijd, vanuit vestigingen in 20 landen. Het bedrijf is genoteerd aan de effectenbeurzen van Londen en Amsterdam. Voor meer informatie zie www.cmg.com.

Deel: ' Bloemenveiling Aalsmeer en CMG ontwikkelen gezamenlijk orderverwerki.. '
Lees ook