Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland


Omzetbericht

4 - 7 - 2002

Bloemenveilingen constateren onbalans tussen vraag en aanbod

In juni realiseerden de gezamenlijke bloemenveilingen een omzet van 237 miljoen euro, een kleine daling van 0,3% ten opzichte van juni vorig jaar. De aanvoerdaling van 7,6% veroorzaakte een gemiddelde prijsstijging van 8,7% tot 25 eurocent. De gemiddelde vraag naar producten op de bloemenveilingen was dan ook goed te noemen. De totale aanvoer in juni was uiteindelijk 957 miljoen stuks. Opvallend in de maand juni was het sterk wisselende karakter van het weer. Hierbij ontbrak een langere periode met stabiel zomers weer, wat de vraag naar bloemen en planten zeker niet negatief heeft beïnvloed. Dit blijkt uit de maandstatistieken van de Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland (VBN).

Snijbloemen
De vraag naar snijbloemen ten opzichte van juni vorig jaar was goed. De omzet van 156 miljoen euro was wel 0,2% minder, maar dit kwam door een lagere aanvoer van ruim 8%. Deze aanvoerdaling leidde tot een gemiddelde prijsstijging van 1 cent tot 18 eurocent ten opzichte van vorig jaar juni. Zomerbloemen als zonnebloemen, pioenen, dahlia en gladiolen realiseerden in de eerste weken van juni goede omzetten. Het seizoen is pas net begonnen, maar de prijzen zullen zeker zakken als er volop wordt aangevoerd bij goede weersomstandigheden.


· Rosa realiseerde een omzet van 48,6 miljoen euro, een kleine daling van bijna 1%. Deze daling werd veroorzaakt door minder aanvoer van zowel Rosa kleinbloemig als Rosa tros met respectievelijk 17,4% en 19,7% ten opzichte van vorig jaar. Rosa grootbloemig realiseerde een omzet van ruim 32 miljoen euro (+6,8%), Rosa kleinbloemig een omzet van bijna 14 miljoen euro (-14,9%) en Rosa tros een omzet van 2,7 miljoen euro (-1,9%). De gemiddelde prijs voor Rosa grootbloemig steeg met 2 cent tot 24 eurocent. Rosa kleinbloemig veranderde niet ten opzichte van vorig jaar juni en de gemiddelde prijs bleef 12 eurocent. Rosa tros is het hardst gestegen in prijs en wel met 4 cent tot 23 eurocent.

· Chrysanthemum Ind Grp TR (troschrysant) is in omzet gestegen met 19% tot ruim 17,8 miljoen euro. Omdat de aanvoer daalde met ruim 9% steeg de gemiddelde prijs met 2 cent tot 13 eurocent. In mei 2002 werd nog gemiddeld 18 eurocent betaald per steel.

· Opvallend bij de snijbloemen in juni was de prijsstijging van ruim 30% voor Dianthus. De aanvoerdaling van ruim 35% ten opzichte van vorig jaar was iets te veel, wat leidde tot een gemiddelde prijsstijging van 4 cent tot 17 eurocent en een uiteindelijke omzet van 4,6 miljoen euro (-18,9%).

Kamerplanten
Juni laat iets anders zien dan de vooraf gaande vijf maanden van dit jaar. Voor het eerst is de omzet gedaald en wel met een klein procentje ten opzichte van vorig jaar. De gemiddelde aanvoer daalde met 6,2% tot 54 miljoen planten wat leidde tot een gemiddelde prijsstijging van ruim 6% tot
1,15 euro. Dit leidde tot een omzet van 61 miljoen euro.


· Phalaenopsis bleef een aantrekkelijk product. Phalaenopsis voerde wederom de lijst aan met een omzet van 3,4 miljoen euro (+21,3%). Het aantal aangevoerde planten was 732 duizend stuks, een stijging van ruim 14% ten opzichte van juni vorig jaar. Ook de gemiddelde prijs ontwikkelde zich positief op de bloemenveilingen. Deze steeg met 30 eurocent tot 4,70 euro.
· Ficus was de grootste daler binnen de top 10 van de kamerplanten. De omzet daalde met ruim 17% tot 2,8 miljoen euro. Hoewel de aanvoer eveneens daalde zakte de gemiddelde prijs toch met 4 cent onderuit tot 1,53 euro.
· Anthurium liet de grootste verbetering zien qua omzet binnen de top 10. Een aanvoerstijging van een kleine 25% tot 681 duizend stuks deed wel de gemiddelde prijs met 7 eurocent zakken tot 2,77 euro.

Tuinplanten
De aanvoer van tuinplanten is in juni sterk teruggelopen. Werden er in de eerste week van juni nog een kleine 12 miljoen planten aangevoerd, vier weken later waren dat er nog maar zes miljoen.
Het totaal aantal aangevoerde tuinplanten was uiteindelijk ruim 36 miljoen, een stijging van 8,2%. De omzet van 20 miljoen euro was gelijk aan vorig jaar juni. Het toch ruime aanbod van tuinplanten leidde tot een gemiddelde prijsdaling van 6,5% ten opzichte van juni vorig jaar.


· Pelargonium is net als de meeste tuinplanten in aanvoer gedaald. In mei werden nog ruim 14 miljoen stuks aangevoerd. Juni kwam niet verder dan 2,6 miljoen stuks (-23%). De omzet in juni was 1,3 miljoen euro een daling van 8,7% ten opzichte van juni vorig jaar. Vanwege de grote daling in aanvoer is de gemiddelde prijs gestegen met bijna 16% tot 52 eurocent.
· Het eenjarige perkplantje Osteospermum werd in juni weer massaal aangevoerd. Ten opzichte van juni vorig jaar zien we een stijging in de aanvoer van 152% tot 1,8 miljoen stuks. De gemiddelde prijs zakte hierdoor met 21% tot 65 eurocent. De omzet steeg met 98% tot 1,2 miljoen euro.

Omzet VBN - veilingen juni 2002
omzet en aanvoer x 1000 Mutaties t.o.v. juni 2001

Snijbloemen opbrengst % toe/
afname aanvoer % toe/
afname prijs
2002 prijs
2001
Rosa 48.593 -0,9 261.494 -9,1 0,19 0,17
Chrysanthemum Ind. Grp TR 17.804 18,5 133.833 -9,2 0,13 0,11 Lilium 11.587 -1,3 39.692 1,8 0,30 0,30
Gerbera 7.151 -3,1 70.543 -5,0 0,10 0,10
Dianthus 4.563 -18,9 27.429 -35,9 0,17 0,13
Eustoma russellianum 4.434 -3,1 13.911 -12,4 0,32 0,29 Freesia 4.303 -5,2 32.961 0,2 0,13 0,14
Alstroemeria 3.522 -5,2 28.420 -8,4 0,12 0,12
Paeonia 3.468 -16,5 8.740 -7,7 0,40 0,44
Zantedeschia 3.006 15,0 5.899 30,1 0,51 0,58
Totaal snijbloemen 155.770 -0,2 866.907 -8,2 0,18 0,17

Kamerplanten opbrengst % toe/
afname aanvoer % toe/
afname prijs
2002 prijs
2001
Phalaenopsis 3.444 21,3 732 13,5 4,70 4,40
Kalanchoe 3.047 0,2 4.654 4,8 0,67 0,69
Ficus 2.844 -17,1 1.918 -12,8 1,53 1,57
Dracaena 2.364 -5,4 1.242 -10,8 1,91 1,80
Anthurium 1.879 21,4 681 24,8 2,77 2,84
Rosa 1.868 6,5 2.044 14,7 0,92 0,98
Hydrangea 1.821 -1,2 742 12,3 2,46 2,79
Spathiphyllum 1.637 -8,2 1.360 -19,3 1,21 1,07
Begonia 1.621 -6,2 1.694 -7,4 0,96 0,95
Hedera 1.495 -2,7 8.352 -11,3 0,18 0,17
Totaal kamerplanten 61.017 -0,7 54.075 -6,2 1,15 1,08

Tuinplanten opbrengst % toe/
afname aanvoer % toe/
afname prijs
2002 prijs
2001
Pelargonium 1.333 -8,7 2.611 -23,1 0,52 0,45
Osteospermum 1.186 98,4 1.833 151,8 0,65 0,82
Rosa 934 -17,2 277 -35,1 3,37 2,64
Petunia 901 -10,3 2.244 12,8 0,41 0,51
Lavandula 778 -11,3 775 -9,6 1,01 1,02
Totaal Tuinplanten 20.062 0,5 36.072 8,2 0,57 0,61

TOTAAL OMZET 236.849 -0,3 957.055 -7,6 0,25 0,23

Voor een juiste weergave van de tabellen: Zie het origineel http://www.vbn.nl/cgi-bin/pers/pdoc_vbn.cgi?BO94 .

Deel: ' Bloemenveilingen constateren onbalans tussen vraag en aanbod '
Lees ook