Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland


Halfjaarcijfers

5 - 7 - 2002

Bloemenveilingen voorlopig goed op koers

De eerste zes maanden van dit jaar hebben de bloemenveilingen een gezamenlijke omzet gerealiseerd van ruim 2 miljard euro, een stijging van 5,3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Omzetverwachtingen van 4 à 5 procent voor 2002 zijn tot nu toe ruimschoots overtroffen. Net als vorig jaar is de omzetverbetering van 5,3% volledig toe te schrijven aan een hogere gemiddelde prijs van 28 eurocent, een stijging van 1 eurocent ten opzichte van de eerste zes maanden van vorig jaar. De aanvoer van bloemen en planten was over de eerste zes maanden van dit jaar min of meer onveranderd vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De aanvoer op de bloemenveilingen was ruim 7,2 miljard stuks, een kleine daling van 0,3%. De invoering van de euro op 1 januari jl. verliep zonder problemen, maar zorgde bij bloemen en planten wel voor een prijsverhoging. De diverse feestdagen, en de opkomende feestdagen in Oost Europa hebben tot goede omzetten geleid in de eerste zes maanden van 2002. Dit blijkt uit de statistieken van de Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland (VBN).

Snijbloemen
Ten opzichte van de eerste zes maanden van vorig jaar is de snijbloemenomzet licht gestegen met 3,9% tot 1,3 miljard euro. Aanvoer en gemiddelde prijs waren min of meer gelijk aan vorig jaar. De aanvoer was 6,5 miljard stelen, wat resulteerde in een gemiddelde prijs van ruim 20 eurocent per steel. De eerst helft van het jaar is de aanvoer van bloemen niet toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Dit was volledig te wijten aan een dalende import (-4%). De aanvoer van Nederlandse bodem steeg de eerste helft van dit jaar namelijk met 1,8%, terwijl ze vorig jaar over dezelfde periode nog negatief was. In de eerste maanden van 2002 zijn er minder bloemen geïmporteerd uit onder andere Israël, Zimbabwe en Spanje.
Rosa -vertegenwoordigt ruim 29% van de totale omzet van snijbloemen- is in aanvoer licht gestegen met 0,5% vergeleken met vorig jaar. De omzet nam toe met bijna 8%. Een positieve prijsontwikkeling en een verschuiving van het aandeel Rosa kleinbloemig naar Rosa grootbloemig lag hieraan ten grondslag. De gemiddelde prijs voor Rosa steeg met één cent naar 23 eurocent. Chrysanthemum Ind Grp TR daalde licht in aanvoer. Dit resulteerde in een gemiddelde prijs die met twee cent steeg tot 22 eurocent. De omzet steeg hierdoor met bijna 7% tot 156 miljoen euro. Tulipa heeft betere jaren gekend. De aanvoer nam met 11,5% toe tot ruim 1,1 miljard stelen. Helaas heeft de gemiddelde prijs het in het begin van het seizoen af laten weten door kwaliteitsproblemen. Deze zakte met twee cent naar 13 eurocent. De omzet kwam uit op 147 miljoen euro, een daling van 5,6% ten opzichte van de eerste zes maanden van vorig jaar.

Kamerplanten
Net als vorig jaar steeg de opbrengst bij kamerplanten ook dit jaar de eerste zes maanden. Vorig jaar was dat een stijging van 7,1%. Dit jaar steeg de opbrengst met 8% naar ruim 519 miljoen euro. De aanvoer bleef min of meer gelijk en was 422 miljoen stuks. De gemiddelde prijs won negen eurocent ten opzichte van vorig jaar en was gemiddeld over de eerste zes maanden van het jaar 1,25 euro, een stijging van bijna 8%. Een groot aandeel in deze goede resultaten had Phalaenopsis, de belangrijkste kamerplant in omzet. De aanvoer was 6,3 miljoen stuks, een stijging van ruim 26% met een gemiddelde prijs van 5,07 euro (+9 eurocent). Hiermee nam de opbrengst toe met bijna 29% ten opzichte van de eerste zes maanden van vorig jaar tot 31,7 miljoen euro. Ook de omzet van Anthurium is sterk toegenomen. De opbrengst steeg in de afgelopen zes maanden met 29% tot 15,6 miljoen euro. Het was wel het enige product binnen de top 10 kamerplanten waarvan de gemiddelde prijs zakte, en wel met drie eurocent tot 3,40 euro. Dit valt echter alleszins mee wanneer men kijkt naar de aanvoertoename van 30% tot 4,6 miljoen stuks.

Tuinplanten
Hoewel het voor de tuinplanten een goed seizoen was in verband met het gunstige weer het gehele voorjaar, is de aanvoer gedaald met 8,3%. Het aantal aangevoerde planten was uiteindelijk 294 miljoen stuks. De vraag was dankzij het goede weer gedurende de feestdagen goed. De gemiddelde prijs is in de eerste zes maanden van het jaar gestegen met bijna 17% tot 63 eurocent per stuk. De opbrengst steeg met 8,4% tot 184 miljoen euro. In twee jaar tijd zien we een gemiddelde prijsverbetering van bijna 30% over de eerste zes maanden van het jaar vergeleken met de eerste zes maanden van het jaar 2000.

Omzet VBN - veilingen maand 2002
omzet en aanvoer x 1000 Mutaties t.o.v. maand 2001

Snijbloemen opbrengst % toe/
afname aanvoer % toe/
afname prijs
2002 prijs
2001
Rosa 382.998 7,8 1.653.056 0,5 0,23 0,22
Chrysanthemum Ind. Grp TR 156.271 6,7 722.657 -1,6 0,22 0,20 Tulipa 147.297 -5,6 1.144.420 11,5 0,13 0,15
Lilium 85.457 11,2 184.609 6,2 0,47 0,44
Gerbera 52.257 4,7 407.106 2,9 0,14 0,13
Freesia 40.968 2,8 269.853 6,1 0,15 0,16
Cymbidium 37.186 -6,9 21.381 -0,8 1,75 1,85
Dianthus 26.440 -17,1 211.566 -32,8 0,13 0,10
Gypsophila 22.446 -2,0 103.509 -3,7 0,22 0,22
Alstroemeria 22.204 2,1 138.547 -8,1 0,16 0,14
Totaal snijbloemen 1.315.492 3,9 6.515.082 0,0 0,20 0,20

Kamerplanten opbrengst % toe/
afname aanvoer % toe/
afname prijs
2002 prijs
2001
Phalaenopsis 31.740 28,5 6.261 26,2 5,07 4,98
Kalanchoe 22.175 7,2 33.045 2,9 0,68 0,65
Ficus 21.663 -2,9 11.748 -8,7 1,86 1,74
Hydrangea 20.610 10,2 6.957 7,6 2,97 2,89
Dracaena 20.487 11,2 9.495 2,4 2,16 1,99
Anthurium 15.589 28,8 4.585 30,1 3,40 3,43
Spathiphyllum 13.816 -1,1 10.091 -9,4 1,37 1,26 Rosa 13.627 5,8 11.277 5,2 1,21 1,20
Hedera 13.360 2,5 36.643 -14,0 0,37 0,31
Begonia 11.862 -1,1 10.621 -6,9 1,12 1,06
Totaal kamerplanten 519.112 8,0 421.776 0,8 1,25 1,16

Tuinplanten opbrengst % toe/
afname aanvoer % toe/
afname prijs
2002 prijs
2001
Pelargonium 21.259 1,1 39.758 -0,8 0,54 0,53
Viola 10.515 18,3 40.246 -21,9 0,26 0,18
Fuchsia 8.995 1,1 8.786 2,3 1,03 1,04
Buxus 8.977 16,5 5.290 0,6 1,70 1,47
Osteospermum 8.690 30,7 12.552 37,1 0,69 0,73
Totaal Tuinplanten 184.192 8,4 293.998 -8,3 0,63 0,54

TOTAAL OMZET 2.018.796 5,3 7.230.856 -0,3 0,28 0,27

Deel: ' Bloemenveilingen voorlopig goed op koers '
Lees ook