Blog: Binnenstad, ja graag!


maandag 18 december 2017
Lees voor
Blog: Binnenstad, ja graag!
copyright: Tom Kegel
In Vlaardingen kennen we drie wijkwinkelcentra, die volgens sommige inwoners er te mooi bijliggen en een te goed winkelaanbod hebben. Ja, u leest het goed, er is kritiek op de gemeente omdat ze de “buitengebieden” te goed bedienen. Deze Haringkoppen zeggen dat, omdat ze vinden dat we niet goed zorgen voor het winkelgebied in het stadscentrum. Er zijn trouwens ook bewoners die het omgekeerde vrezen, namelijk dat het stadscentrum De Loper, Het Van Hogendorpkwartier en Plein West gaat “leegtrekken”. Met  beiden ben ik het niet eens. Een stad met ruim 72.000 Vlaardingers (waar nog steeds de groei inzit) verdient ze alle vier.
Daarom ben ik als wethouder enorm gemotiveerd om, samen met al die collega’s bij de gemeente, het stadscentrum een enorme “boost” te geven. 2017 is gebruikt om “Binnenstad Centraal” te schijven. Dit Centrumplan, met als uitgangspunt de kaders van de gemeenteraad uit het begin van dat jaar, is gebaseerd op een aantal onderzoeken. Allereerst gaat de gemeente de buitenruimte op orde brengen. Daarvoor is bij de begroting alvast 2,6 miljoen euro gereserveerd. In januari 2018 gaat de gemeenteraad een positief besluit nemen over “Binnenstad Centraal” (of niet natuurlijk, maar daar ga ik eigenlijk niet van uit).
Allereerst wordt dan de bestrating van de Korte Hoogstraat aangepakt. Nu daar, op 1 na, alle winkels weer vol zitten, is het onze taak om de “vierslag” af te maken. Na de Blokmakersplaats, het Veerplein en de omgeving van het, inmiddels weer leegstaande, nieuwe V&D-pand, is het nu dus zaak om de éénheid in straatwerk af te maken. Door de aflopende/aflopende structuur van de Korte Hoogstraat zijn er problemen met de toegankelijkheid van de winkels. Vanzelfsprekend wordt dat dan meteen in orde gemaakt.Vervolgens zijn de Fransenstraat en de Kuiperstraat aan de beurt om aangepakt te worden.De ondernemers en omwonenden worden natuurlijk bij het overleg voorafgaand aan de uitvoering betrokken.
Bij het op orde brengen van de buitenruimte hoort ook een verbeterde verlichting en vergroening. En niet te vergeten het parkeren. Het bezoek aan de Binnenstad gaat nog steeds gepaard met het vervoer per auto (er is trouwens niks mis met het OV en de fiets!). Aangezien de ruimte op straat beperkt is, verdient het aanbeveling om de parkeergarages te gebruiken voor het stallen van de “heilige koe”. De vaak gehoorde roep om volledig gratis te kunnen parkeren is niet haalbaar. Er moet een vorm van betaalde regulering zijn, anders wordt het één grote chaos en kunnen bewoners van de Binnenstad zelf niet meer parkeren. Daarom is het zaak de bezoekers op een prettige en makkelijke manier naar de parkeergarages te leiden. Ook daarvoor is aandacht in het Centrumplan “Binnenstad Centraal”.
Als we tot slot de komende tijd zorgen voor meer (dag)horeca en goede (culturele en sportieve) evenementen, dan hebben we de basis op orde. Daarna kan samen met de vastgoed eigenaren, de winkeliers en de eigenaar van de parkeergarages verder geïnvesteerd worden in de Binnenstad van Vlaardingen. Als we dan ook nog onze mooie Haringstad uitventen als “place to buy”, dan word ik nog trotser op mijn geboortestad dan dat ik al ben.
Tweet dit artikel
Deel dit artikel op Facebook
Tweet dit artikel
Deel dit artikel op Facebook

Deel: ' Blog Binnenstad, ja graag! '


Lees ook