Ingezonden persbericht


Van Aktiegroep tegen de Militaire Transporten

25 februari 2003

Aktiegroep tegen de Militaire Transporten blokkeert de ingangen van het MTMC in Capelle aan den IJssel

Op dinsdagochtend 25 februari hebben actievoerders van de Aktiegroep tegen de Militaire Transporten zich aan de ingangen van het MTMC (Military Traffic Managment Command) vastgeketend. De groep actievoerders wil hiermee protesteren tegen de oorlogsvoorbereidingen die vanuit het MTMC gecoordineerd worden. De actie maakt onderdeel uit van de door het Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog' uitgeroepen landelijke actiedag tegen de militaire transporten.

Met deze actie, op dezelfde dag als de februari-staking uit 1941, protesteren de actievoerders tegen het militaire geweld waarmee de golfregio nu opnieuw bedreigd wordt. Het motief voor deze oorlog is niet 'internationaal terrorisme', massavernietigingswapens of het mensenrechtenbeleid van Saddam Hussein. Deze oorlog draait maar om een ding, namelijk om olie.

Verklaring van de Aktiegroep tegen de Militaire Transporten

Wij vinden dat de Nederlandse regering haar medewerking aan oorlogsvoorbereiding onmiddellijk moet stoppen. Op zaterdag 15 februari vond de grootste anti-oorlogsdemonstratie van de afgelopen decennia plaats en peilingen tonen aan dat een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking tegen deze vuile oorlog is. Toch voert het demissionaire kabinet Balkenende een uitgesproken pro-oorlog- beleid. Dagelijks rijden er treinen en varen er schepen vol militair materieel en manschappen door Nederlandse steden, om via Rotterdam en Schiphol naar de Golfregio verscheept te worden. De regering kan deze massale tegenstand niet blijven negeren. Zij moet zich op alle manieren verzetten tegen een oorlog en er zeker geen medewerking aan verlenen. Daarom moeten de militaire transporten onmiddellijk gestopt worden.

De consequenties van deze oorlog zijn onaanvaardbaar. De oorlog tegen Irak zal verstrekkende en verwoestende gevolgen hebben. De bevolking van Irak, al ernstig uitgeput door een jarenlang embargo, zal weer het grootste slachtoffer zijn. De spanningen in het Midden-Oosten en de rest van de wereld zullen verder oplopen en escaleren. Het internationaal recht wordt nog verder ondermijnd.

Natuurlijk moet het regime van Saddam Hoessein zo snel mogelijk verdwijnen, net als alle andere dictatoriale regimes in de wereld. Een oorlog zal echter alleen maar meer ellende opleveren. Steun aan de bevolking en de democratische oppositie en serieuze wapeninspecties in alle landen die over massavernietigingswapens beschikken, kunnen wel een bijdrage leveren aan een rechtvaardigere en vreedzamere wereld. Het gaat de Verenigde Staten niet om de bevolking van Irak. Hun belangrijkste motief voor een oorlog is het verkrijgen van controle over de Iraakse olievoorraden en het vergroten van de eigen machtspositie in de wereld en tegenover de VN.

Wij roepen een ieder op op eigen manier zijn of haar stem te laten horen, tegen de oorlogsindustrie, tegen de Nederlandse regering, tegen de regering Bush, tegen de NAVO en tegen 'onze' collaborerende Nederlandse spoorwegen.

STOP DE WAPENTRANSPORTEN - STOP DE OORLOG!


---

Deel: ' Blokkade ingang MTMC door Actiegroep tegen Militaire Transporten '
Lees ook