Productschappen Vee, Vlees en Eieren

Persbericht

Nummer 32, d.d. 8 juni 1999

Blokkades varkensbedrijven opgeheven

De PVE hebben op verzoek van het Ministerie van Landbouw (LNV) de blokkade opgeheven van de varkensbedrijven, die mogelijk met dioxine besmet veevoer hadden ontvangen.

De uitslag van het onderzoek op monsters van varkens van de betrokken bedrijven maakte de maatregel overbodig. In de monsters zijn geen dioxinegehalten aangetroffen, die wezen op een besmetting.

De PVE wijzen er overigens met nadruk op, dat mengvoer en grondstoffen daarvoor uit België, tot nader niet in Nederland mogen worden vervoerderd, respectievelijk verwerkt.

Voor nadere informatie: PVE Afdeling Communicatie, tel. (070) 340 92
72

Deel: ' Blokkades varkensbedrijven opgeheven '
Lees ook