Koninklijke bibliotheek

BLonline en de studie van bedreigde talen

Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, vrijdag 14 maart 2003

Vrijdag 14 maart wordt BLonline, de internet-versie van Bibliographie Linguistique / Linguistic Bibliography, officieel gepresenteerd tijdens een feestelijke presentatie in de aula van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. De BL is het internationale standaardwerk voor taalkundigen waar ook ter wereld, onder auspiciën van het Comité International Permanent de Linguistes / Permanent International Committee of Linguists (CIPL), met bibliografische informatie over publicaties op het gebied van de algemene taalwetenschap en alle talen van de wereld, dood en levend, met speciale aandacht voor exotische en bedreigde talen. De BL is tot nu toe verschenen in 52 gedrukte jaardelen gepubliceerd door Kluwer Academic Publishers. BLonline bevat alle gegevens uit de jaren 1993-1998, met een steeds toenemend aantal titels uit recentere jaren.

Tijdens de presentatie zal bijzondere aandacht worden besteed aan het belang van BLonline voor de studie van met uitsterving bedreigde talen, een mondiaal probleem dat tevens het thema vormde van het internationale symposium ter gelegenheid van het vijftigste deel van de BL (Koninklijke Bibliotheek, oktober 2000). Bij deze gelegenheid zullen ook twee bundels van de BL-redacteurs over taalcontact en taalsterfte in verleden en heden gepresenteerd worden. Voor en na de presentatie is er gelegenheid tot experimenteren met BLonline op een aantal beschikbare terminals. Tijdens ontvangst en receptie is er een kleine tentoonstelling te bezichtigen van oude en nieuwe boeken uit de KB-collectie in en over exotische talen.

Programma

14.30 uur Ontvangst met koffie of thee
15.00 uur Welkomstwoord door drs Jan Bos, hoofd van de afdeling Wetenschappelijke Bibliografie en Documentatie van de Koninklijke Bibliotheek
15.05 uur Inleiding door prof. dr Piet van Sterkenburg, secretaris-generaal CIPL
15.10 uur Voordracht door prof. dr Pieter Muysken, hoogleraar algemene taalwetenschap aan de Katholieke Universiteit Nijmegen: "BLonline en de studie van bedreigde talen"
15.30 uur Voordracht door prof. dr Mark Janse, hoofdredacteur BL: "Taalsterfte in verleden en heden"
15.50 uur Presentatie van "Language Death and Language Maintenance" (Amsterdam: Benjamins, 2003) en "Bilingualism in Ancient Society" (Oxford: Oxford University Press, 2002)
16.00 uur Presentatie van BLonline door drs Sijmen Tol, hoofdredacteur BL
16.30 uur Receptie
18.00 uur Sluiting

In verband met de catering vraagt de organisatie u uw aanwezigheid vooraf te melden.

Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography Prins Willem-Alexanderhof 5
2509 LK Den Haag
T: 070-3140 345 / 909 / 282 / 256
F: 070-3140 450
E: bl@kb.nl

Koninklijke Bibliotheek - Nationale bibliotheek van Nederland

Deel: ' Blonline en de studie van bedreigde talen in Koninklijke Bibliotheek '
Lees ook