"Data Mining is de extractie van voorheen onbekende en potentieel waardevolle informatie vanuit de bestaande gegevensbronnen binnen een organisatie..."

Data Mining producten zijn niet te vatten onder de noemer 'one size fits all'. Het is belangrijk de sterke punten en de grenzen van de diverse producttypes te onderscheiden. Slechts op die manier kan een adequate short list worden opgesteld, die voldoet aan de eisen van de organisatie.

Net zo belangrijk is het de verborgen kosten te herkennen - vooral die kosten die gepaard gaan met het geschikt maken van gegevens voor data mining. Dit rapport verklaart deze onderwerpen onafhankelijk van de leverancier van het data mining-product.

Tijdens het onderzoek voor dit rapport werd duidelijk dat er in Data Mining méér verschillende benaderingen bestaan dan in elke andere technologie die ooit is onderzocht door Bloor Research.

De beschrijvingen van data mining-producten in dit rapport gaan in op de verschillende benaderingen en geven aan welke de meest bruikbare zijn in welke omgevingen.

Dit onderzoeksmateriaal kan een organisatie vele manmaanden van eigen onderzoek besparen. Het behoedt een bedrijf of instelling voor potentieel dure vergissingen.

De onderwerpen

Data Mining gebruikt relatief goedkope computerkracht voor patroonherkenning op zoek naar trends en onbekende onderlinge relaties - patronen die vaak niet intuitief zijn en onontdekt blijven zonder deze technologie. Het nut van data mining is erkend op gebieden als fraude-detectie en wordt steeds meer bekend als een manier om gefundeerd inkoopbeslissingen te nemen voor grote
detailhandelsorganisaties.

De technologie ontwikkelt zich zeer snel en zal spoedig zijn intrede doen in een veelheid aan organisaties, ook de kleinere. Een van de problemen is dat de zeer technische basis waarop de producten zijn gefundeerd, nog teveel op de voorgrond staat. Dit brengt het gevaar met zich mee dat niet-technische managers zich al gauw laten ontmoedigen en geen gebruik maken van de mogelijkheden die data mining biedt.

Verkeerde beslissingen op het gebied van data mining kunnen duur uitpakken. Ze kosten mogelijk veel tijd en leiden af van de zakelijke voordelen. Dit onderzoek maakt het managers mogelijk goed gefundeerde beslissingen te nemen en antwoorden te geven op fundamentele vragen als:

* Op welke gebieden kan data mining worden ingezet om zakelijk voordeel te verkrijgen?

* Wat zijn de randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie?
* Wat zijn de verborgen kosten bij Data Mining?
* Hoe kan de technologie worden geïntroduceerd bij niet-technische gebruikers?

* Hoe zal de markt van data mining-producten zich ontwikkelen?
* Welke producten passen het best bij de zakelijke doelstellingen?

De inhoud van dit rapport

Het rapport is opgebouwd uit een aantal hoofdstukken over:
* Hoe data mining waarde toevoegt aan de bestaande informatiebronnen binnen een organisatie

* Bruikbaarheid en kosten

* De ontwikkeling van de markt in de toekomst

* Een analyse van de producten van 16 toonaangevende leveranciers
* Een appendix met technieken voor data mining, tezamen met een verklarende woordenlijst

Onderzochte leveranciers in dit rapport
Angoss Pilot Software
Attar Software Quadstone
Business Objects Red Brick Systems
Cognos SAS Institute
Compression Sciences SGI
IBM Smart Focus
Integral Solutions SPSS
LPA Whitecross
Over Bloor Research

Bloor Research werd opgericht in 1989 in Groot-Brittannië om onderzoek te doen naar informatietechnologie. Het bureau is gespecialiseerd in de evaluatie en vergelijkende analyse van commerciële softwaretechnologie in opdracht van haar klanten. Het onderzoek komt ter beschikking aan organisaties van eindgebruikers en aan IT-leveranciers in de vorm van rapporten, ‘white papers’, evenementen en advieswerkzaamheden.

De diepgang en autoriteit van het onderzoek geeft IT-managers een waardevolle bron van informatie over de mate waarin
softwaretechnologieën geschikt zijn voor een specifieke organisatie. Belangrijke noot voor redacteuren
(niet voor publicatie)

Een recensie-exemplaar van het rapport Business Intelligence through Data Mining is eenvoudig op te vragen bij ons kantoor in Amsterdam. Via e-mail zijn we te bereiken op info@bloor.nl. Per fax op (020) 670 6278. De verkoopprijs van het rapport is 1250 gulden (567 euro).

Bloor Research Nederland
Postbus 94 520
1090 GM Amsterdam
telefoon (020) 670 6275
telefax (020) 670 6278
Omslag 'Business Intelligence through Data Mining'
Naar de bovenkant van deze pagina...
© 1999 Bloor Research Nederland. Disclaimer.


© 1997 Bloor Research Nederland

Bloor Research
Nederland

Postbus 94 520
1090 GM A'dam

t (020) 670 6275
f (020) 670 6278

info@bloor.nl
www.bloor.nl
Amsterdam, 11 januari 1999

Deel: ' Bloor Research rapporteert over data mining '
Lees ook