BLUE FOX

PERSBERICHT

Dordrecht, 2 februari 2000

Blue Fox breidt internetdiensten sterk uit
Organisatie ingedeeld in drie divisies: CAD, Business/Retail en Diensten

Blue Fox Enterprises gaat haar internetdiensten sterk uitbreiden. De Raad van Bestuur heeft hiertoe besloten vanwege de sterke toename van het gebruik van de huidige internetdiensten van Blue Fox. De onderneming realiseert steeds meer omzet via het internet en verwacht, naast de groei van de reguliere distributie en diensten, dat dit in de komende jaren verder zal toenemen. De bestaande websites van Blue Fox zullen worden uitgebreid en omgevormd tot zogeheten Verticale Web Portals; multifunctionele ontmoetingsplaatsen op internet. Bovendien zal op termijn via meertalige sites vanuit Nederland de stap naar Europa en de rest van de wereld worden gemaakt. Naast de autonome groei van de internetdiensten onderzoekt Blue Fox de mogelijkheden voor samenwerking met internetbedrijven ter versterking van de internetstrategie.

Mede door de focus op de internetdiensten heeft Blue Fox de organisatiestructuur aangepast. Blue Fox zal vanuit drie divisies gaan opereren: Computer Aided Design producten (Apeldoorn), Business/Retail Software (Amstelveen) en Diensten (Dordrecht), waarin de internetdiensten worden gebundeld.

Huidige internetactiviteiten
Diverse websites van Blue Fox dochterondernemingen behoren al tot de meest bezochte sites in hun categorie (CADPlaza.nl, CADJobs.nl en Nr1.nl). Blue Fox heeft in 1999 meer omzet via de internetactiviteiten gerealiseerd. Daarom heeft de Raad van Bestuur besloten de krachten uit de verschillende werkmaatschappijen te bundelen in één werkmaatschappij die de internetdiensten uitbouwt in nauwe samenwerking met bestaande business partners zoals leveranciers en resellers.

Naast de autonome groei van de internetdiensten onderzoekt Blue Fox de mogelijkheden voor samenwerking met internetbedrijven ter versterking van de internetstrategie. Deze strategie is er op gericht om op dit gebied een voorsprong te nemen op vergelijkbare websites in Nederland door het aanbieden van producten, diensten en informatie via Verticale Web Portals, die een groot aantal interactiemogelijkheden bieden met de bezoekers.

Verticale Web Portals
Een Verticale Web Portal is een ontmoetingsplaats (een community) op internet waar professionals uit een bepaald vak- of interessegebied elkaar ontmoeten. Men koopt er alle relevante producten (software, hardware, boeken, CD's), vindt er alle relevante informatie (verwijzingen, omschrijvingen, suggesties) over de producten via eigen Web magazines en discussieforums, krijgt ondersteuning, volgt een opleiding via internet, doet mee aan een productenveiling of wint een prijs. Tevens wordt men via electronic mail regelmatig op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in een bepaald vakgebied.

CADPlaza en andere portals
De Blue Fox website www.cadplaza.nl is een typisch voorbeeld van een Verticale Web Portal voor PC CAD gebruikers. De bezoekers vinden er alle informatie over een beperkt aantal CAD producten via koppelingen met het digitale deel van CAD-Magazine, zij vinden er een CAD-shop die is opgezet in samenwerking met resellers en CAD-vacatures via CADJobs.nl.

In eerste instantie zal Blue Fox deze CAD Web Portal in samenwerking met resellers uitbouwen met informatie over álle PC CAD producten, opleidingen, vacatures en interactieve informatie, tot een ontmoetingsplaats voor alle PC CAD gebruikers in Nederland. Vervolgens zal de stap worden gemaakt naar Europa en de rest van de wereld via meertalige sites. Tevens zal het concept van CADPlaza in samenwerking met business partners worden uitgebreid naar verticale portals voor business en retail software.

Profiel Blue Fox Enterprises
Blue Fox Enterprises N.V. is een IT-dienstverlener in gespecialiseerde distributie van soft- en hardware in combinatie met diensten zoals opleidingen, detachering, werving en selectie en het uitgeven van magazines. De onderneming heeft vestigingen in Dordrecht, Apeldoorn en Amstelveen. Blue Fox Enterprises behaalde in 1998 een pro forma netto-omzet van NLG 59,5 miljoen en een nettowinst van NLG 2,1 miljoen. Blue Fox heeft eerder medegedeeld een nettowinststijging over 1999 te verwachten van 75%. De jaarresultaten zullen worden bekendgemaakt op maandag 20 maart 2000 (voorbeurs).

Blue Fox Enterprises is sinds 21 mei 1999 genoteerd aan de Officiële markt van de AEX-Effectenbeurs.

Deel: ' Blue Fox breidt internetdiensten sterk uit '
Lees ook