persbericht

dordrecht, 23 augustus 1999

blue fox verwacht stijging nettowinst van 75% in 1999

de nettowinst van blue fox enterprises n.v. is in de eerste helft van 1999 met 140% toegenomen tot nlg 1,4 miljoen, tegen nlg 0,6 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. de winst per aandeel steeg van nlg 0,63 (eur 0,29) tot nlg 1,42 (eur 0,64). de netto-omzet nam met 54% toe van nlg 17,9 miljoen in 1998 tot nlg 27,7 miljoen in 1999. het bedrijfsresultaat kwam uit op nlg 2,2 miljoen tegen nlg 0,9 miljoen in de eerste zes maanden van 1998, een stijging van 140%. blue fox enterprises verwacht dat de nettowinst in 1999 met ten minste 75% zal stijgen ten opzichte van 1998, waarvan de autonome groei, conform de eerder uitgesproken verwachting, minimaal 40% zal bedragen. de winst per aandeel over 1999 zal naar verwachting een stijging laten zien van ten minste 40%.

definitief contract overname kenfil en nr.1 software de overname van de softwaredistributiebedrijven kenfil distribution b.v. en nr.1 software b.v. die eerder werd aangekondigd, is inmiddels afgerond. de daarmee samenhangende onderhandse emissie van 80.000 aandelen blue fox enterprises n.v. zal plaatsvinden op 1 oktober 1999. de beide bedrijven zullen vanaf 1 juli 1999 worden meegeconsolideerd.

toelichting
de aanzienlijke stijging van het eigen vermogen van nlg 1,8 miljoen tot nlg 12,4 miljoen is met name een gevolg van de per 21 mei 1999 geëffectueerde emissie.

gang van zaken eerste halfjaar
de stijging van de netto-omzet en de nettowinst ten opzichte van het eerste halfjaar 1998 hangt onder meer samen met het medio 1998 overgenomen pollux b.v. voorts speelt een aantal andere factoren een rol. in het eerste halfjaar van 1999 werd een aanzienlijke groei gerealiseerd in de omzet van autocad lt software en specialistische software-applicaties. doordat leverancier autodesk de nieuwste autocad 2000 versie reeds een aantal maanden voor het beschikbaar komen aankondigde, ontstond wereldwijd, dus ook in nederland, aanvankelijk enige stagnatie in de omzet van autocad. uiteindelijk lag de totale omzet van autodesk producten in de eerste helft van 1999 op ongeveer hetzelfde niveau als in de eerste helft van 1998. de omzet van niet-specialistische pc hardware is in de eerste helft van 1999 evenals in 1998 verder teruggebracht, aangezien de marges hierop laag zijn. de omzet van specialistische hardware zoals groot-formaat printers voor cad-toepassingen nam in het eerste halfjaar van 1999 toe. door een verschuiving in de vraag van detachering naar werving & selectie nam het resultaat bij dit onderdeel sterker toe dan de omzet.

vooruitzichten
blue fox enterprises verwacht, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, dat de nettowinst in 1999 met ten minste 75% zal stijgen ten opzichte van 1998, waarvan de autonome groei, conform de eerder uitgesproken verwachting, minimaal 40% zal bedragen. de winst per aandeel over 1999 zal naar verwachting een stijging laten zien van ten minste 40%.

profiel blue fox enterprises
blue fox enterprises n.v. is een snelgroeiende it-dienstverlener. de onderneming heeft vestigingen in dordrecht, apeldoorn en amstelveen. blue fox enterprises houdt zich bezig met gespecialiseerde distributie van soft- en hardware in combinatie met diensten zoals opleidingen, detachering, werving en selectie en het uitgeven van magazines. blue fox enterprises behaalde in 1998 een netto-omzet van nlg 59,5 miljoen en een nettowinst van nlg 2,1 miljoen. blue fox enterprises is sinds 21 mei 1999 genoteerd aan de officiële markt van de aex-effectenbeurs.

/ / / / / / /

Deel: ' Blue Fox verwacht stijging nettowinst van 75% in 1999 '
Lees ook