NIBRABlushelikopter gaat proefdraaien

Het project blushelikopter gaat door. Binnenkort start een proefperiode van maximaal achttien maanden of vijftien inzetten. In deze periode moet duidelijk worden of en zo ja hoe helikopterblussing als aanvullende facilitaire ondersteuning door de Politie Luchtvaartdienst kan worden ingepast in het operationeel instrumentarium van de brandweer. Na afloop van de proefperiode wordt aan de hand van een evaluatie bepaald of de proef is geslaagd. Dit staat in het janaurainummer van het vakblad "Brand & Brandweer".

Medio november tekenden het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Korps Landelijke Politie Diensten, de Koninklijke Nederlandse Brandweer Vereniging, het College van Commandanten Regionale Brandweren en het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding een samenwerkingsovereenkomst waarin de afspraken over de proefperiode zijn vastgelegd. De Europese Commissie leverde een bijdrage aan het project. Sponsors zijn AMEV, Waterleidingbedrijf Midden Nederland, de Elf provinciën en Orga Info.

Strikte protocollen en veiligheidsinsinstructies zijn een vereiste. Dit is onder andere gebleken uit overleg op vele fronten en met verscheidene deskundigen, zoals de Politie Luchtvaartdienst en Rijksluchtvaartinspectie. Het spreekt vanzelf dat voor de brandweer de inzetprocedure van groot belang is. Ieder die de helikopter zou willen inzetten, moet die natuurlijk kennen én ook de veiligheidsinstructie hebben doorlopen. Dit betreft niet alleen het (vliegend) personeel van de Politie Luchtvaartdienst, maar ook de Officier van Dienst bij de brandweer die de aanvraag voor de blushelikopter zal doen en ook de daadwerkelijke inzet zal leiden.

Op 25 januari wordt bij het Nibra een instructiemiddag voor officieren van Dienst gehouden. Daarbij is ook een blushelikopter van de Politie Luchtvaartdienst aanwezig. Opgeven kan door het inschrijfformulier naar het Nibra terug te sturen. Dat formulier is naar alle regiokorpsen gestuurd, die vanwege hun geografische ligging (uitrukbasis is Schiphol) voor de proef in aanmerking komen.

Deel: ' Blushelikopter brandweer gaat proefdraaien '
Lees ook