Jaarresultaten - 24/02/2003

BMT verhoogt het resultaat op de voortgezette activiteiten

PERSBERICHT 24 februari 2003

Koersgevoelige informatie - Onder embargo tot 17h30· Maar, de resultaten worden negatief beïnvloed door de verkochte en stopgezette activiteiten van glashardingsovens waarop een verlies werd geboekt van 4,36 mio euro.


· De courante nettowinst van 2002 daalde van 3,33 mio euro in 2001 tot 2,51 mio euro in 2002 en de courante nettocashflow steeg van 17,26 mio euro in 2001 naar 17,47 mio euro in 2002, beiden na afboeking van resp. 1,54 mio euro en 4,36 mio euro voor de stopgezette activiteiten.


· De resultaten op de voortgezette activiteiten kenden gedurende 2002 een sterke stijging :


- omzet stijgt met 6,3 % van 184,7 mio euro in 2001 tot 196,33 mio euro in 2002;

- courante nettowinst stijgt met 40,8 % van 4,87 mio euro in 2001 tot 6,86 mio euro in 2002;

- courante nettocashflow stijgt met 16,3 % van 18,7 mio euro in 2001 tot 21,8 mio euro in 2002.


· De investeringen voor het boekjaar 2002 belopen 9,78 mio euro tegenover 15,44 mio euro gedurende 2001.


· Het eigen vermogen van de groep bedraagt 28,63 % voor het boekjaar 2002 tegenover 27,76 % gedurende 2001.


· De bankschulden verminderden met 4,9 mio euro van 66,222 mio euro voor 2001 naar 61,321 mio euro voor het boekjaar 2002.


· Voor het boekjaar 2003 legt de Raad van Bestuur de nadruk op het behoud van de marktaandelen en een verbeterde rentabiliteit.


· Voor het boekjaar 2002 zal de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering voorstellen hetzelfde dividend als vorig jaar uit te keren van 1,78 netto.

Rve/ivdb ­ Persmededeling ­ jaarresultaten 2002 BMT Groep ­ 24-02-03

AEROSPACE (USA & EUR)

De Aerospace omzet kende een verwachtte terugval van 30,22 mio euro gedurende 2001 naar 25,66 mio euro gedurende het afgesloten boekjaar 2002. De daling was het meest uitgesproken voor de USA met 27 % en voor Europa bedroeg deze daling 18 %. In de USA werd de negatieve cashflow trend gestopt. Voor 2003 wordt een omzet verwacht zonder groei t.o.v. 2002 van 26 mio euro met een positieve cashflow in de USA.

TANDWIELEN & TRANSMISSIES (WATTEEUW GROEP)

Niettegenstaande deze activiteit de verwachtte omzetgroei heeft gehaald (van 39,33 mio euro gedurende 2001 naar 47,42 mio euro gedurende 2002) bleef de winstgevendheid iets achterop. De sterke groei van de laatste twee jaar (respectievelijk 15 % en 20 %) is hiervoor verantwoordelijk.

Deze groei werd voornamelijk gerealiseerd in onze fabriek te Brno waar een quasi omzetverdubbeling werd bereikt gedurende het lopende boekjaar 2002. Gedurende het laatste kwartaal 2002 werd er in de fabriek in Oostkamp een herstructurering doorgevoerd, die 44 werknemers omvatte. Alle kosten die gepaard gingen met deze herstructurering (0,92 mio euro) werden geboekt in het lopende boekjaar 2002.

De Raad van Bestuur verwacht voor de Tandwiel-activiteit een groei naar ongeveer 51 mio euro, en een hogere rentabiliteit.

VORMEN (OMCO GROEP)

De OMCO Groep realiseerde de verwachtte omzet van 62,86 mio euro tijdens het boekjaar 2002 tegenover 58,19 mio euro voor 2001, een groei van 8 %. De winstgevendheid volgde de omzetgroei. Deze omzetgroei werd voornamelijk gerealiseerd door Omco Istanbul die in 2002 een volledig jaar rapporteerde tegenover in 2001 enkel de laatste vijf maanden. Na eliminatie van het effect Omco Istanbul heeft de OMCO Groep een mooi groeicijfer van 4,5 % gerealiseerd. We kunnen rustig stellen dat de OMCO Groep zijn marktaandeel in de bewerkte gebieden heeft vergroot. Tijdens het laatste kwartaal werd er in Omco Aalter een kleine herstructurering doorgevoerd van 15 mensen. De volledige kostprijs (0,18 mio euro) van deze herstructurering werd ten laste gelegd van het boekjaar 2002.

De Raad van Bestuur verwacht een gelijke omzet van ongeveer 63 mio euro voor het jaar 2003.

ENGINEERING (CNUD, EFCO FLOAT EN F.I.C.)

Deze activiteit zette een mooie omzetgroei neer van 29 % ofwel een stijging van 21,43 mio euro gedurende 2001 naar 27,72 mio euro gedurende het afgesloten boekjaar 2002. De globale rentabiliteit van de glasengineering verbeterde. Voor het jaar 2003 wordt een kostreductieprogramma opgezet om onze winstgevendheid te verbeteren, in het vooruitzicht dat de verwachte omzet voor 2003 maar ongeveer 23 mio euro zal bedragen.

Rve/ivdb ­ Persmededeling ­ jaarresultaten 2002 BMT Groep ­ 24-02-03 2

GLASHARDINGSOVENS (TEMPERING FURNACES) EFCO

Deze activiteit werd gedurende het boekjaar 2002 verkocht. De overblijvende projecten werden zeer problematisch afgesloten en een veel groter dan verwacht verlies van 4,36 mio euro werd geboekt in het lopende boekjaar 2002. Voor het jaar 2003 worden geen verdere negatieve gevolgen op het resultaat verwacht. In onze bijgevoegde tabel werd deze activiteit geëlimineerd zowel voor 2001 als voor 2002.

GLASPROCESSING (KITE)

De activiteit zette een groei neer van 5,6 % van 9,63 mio euro voor 2001 naar 10,17 mio euro voor het boekjaar 2002. De rentabiliteit was ook zoals vooropgesteld. De Raad van Bestuur verwacht een omzet van ongeveer 9,5 mio euro voor het jaar 2003.

SPECIAL COMPONENTS

De activiteit Special Components kende een verwachtte terugval van 25,92 mio euro gedurende 2001 naar 22,49 mio euro voor het lopende boekjaar 2002. Deze terugval was uitsluitend te wijten aan de afdeling Plaatbewerking. De afdeling Constructie kende een gelijkblijvende omzet in 2002. Tijdens de tweede jaarhelft 2002 werd een herstructurering doorgevoerd in Boechout van 65 werknemers. De kostprijs van deze herstructurering (1,65 mio euro) werd volledig ten laste genomen in het boekjaar 2002.
De Raad van Bestuur verwacht voor het jaar 2003 een licht dalende omzet tot ongeveer 21 mio euro.

Voor meer informatie kan u terecht bij Robert Verhoeven, Gedelegeerd-Bestuurder BMT Groep, op het nummer 03/ 460 07 70 of bij Theo Nys, Financieel Directeur BMT Groep op het nummer 03/ 460 07 42 of 09/32 57 815. U kan het persbericht ook terugvinden op onze website www.bmtgroup.com.

BMT ontstond in 1882 als `Usines et Fonderies de Baume et Marpent'. Reeds in 1882 kende het bedrijf een notering op de Brusselse beurs. Anno 2000 organiseert de BMT groep haar activiteiten rond twee basissectoren met name Vormen & Engineering en Aerospace & Transmissies. Binnen deze twee sectoren profileert BMT zich naar specifieke nichemarkten. Sinds 1991 groeide BMT met een omzet van 44 mio en twee fabrieken in België uit tot een internationale onderneming met een omzet van 202 mio . Vandaag is BMT actief in twaalf landen met achttien fabrieken en stelt het 2.653 mensen te werk waarvan 1.303 in Oost-Europa, 166 in Azië en 78 in de Verenigde Staten.

Rve/ivdb ­ Persmededeling ­ jaarresultaten 2002 BMT Groep ­ 24-02-03 3

JAARRESULTATEN BMT GROEP 2002 in mio

VERLIES OP BMT RESULTATEN

RESULTATEN BMT AFGESTOTEN VAN DE VOORTGEZETTE '01 ­ `02 GROEP ACTIVITEIT ACTIVITEITEN (1) (2) (1) MIN (2)

VOLLEDIG GECONSOLIDEERDE GROEP 2001 2002 2001 2002 2001 2002

OMZET GROEP BMT 190,18 202,32 5,47 5,99 184,71 196,33 + 6,3 %

AEROSPACE (USA & EUROPA) 30,22 25,66 - - 30,22 25,66 <15,1 %>

TANDWIELEN & TRANSMISSIES (Watteeuw) 39,33 47,42 - - 39,33 47,42 + 20,6 %

GLASVORMEN (OMCO) 58,19 62,86 - - 58,19 62,86 + 8 %

GLASENGINEERING (Cnud, Efco, F.I.C.) 21,43 27,73 21,43 27,73 + 29,3 %

AFGESTOTEN ACTIVITEIT UIT GLASENGIN. 5,47 5,99 5,47 5,99 0 0 -

GLASPROCESSING (Kite) 9,63 10,17 - - + 5,6 % 9,63 10,17

BMT SPECIAL COMPONENTS (Boechout) 25,92 22,49 - - 25,92 22,49 < 13,2%>

COURANTE BRUTOCASHFLOW (1) 19,97 18,68 <1,50> <4,36> 21,47 23,04 + 7,3 %

% T.O.V. OMZET 10,5 % 9,23 % - - 11,6 % 11,73 % -

AFSCHRIJVINGEN (LINEAIR) <13,93> <14,97> <0,04> <0,001> <13,89> <14,97> + 7,8 %

COURANTE BRUTOWINST 6,04 3,70 <1,54> <4,36> 7,58 8,06 + 6,3 %

% T.O.V. OMZET 3,18 % 1,83 % 4,1 % 4,1 % - AFSCHRIJVINGEN CONSOLIDATIE <1,95> <1,93> - - <1,95> <1,93> = GOODWILL

BELASTINGEN <3,02> <1,74> <3,02> <1,74> <2,71> <1,2> - - < 44,3%> UITGESTELDE BELASTINGEN 0,31 0,54 <2,71> <1,2> 0,31 0,54

GECONSOLIDEERDE NETTOWINST 1,38 0,576 <1,54> <4,36> 2,92 4,93 + 68,8 %

% T.O.V. OMZET 0,73 % 0,28 % 1,6 % 2,51 % -

COURANTE NETTOCASHFLOW (2) 17,26 17,47 <1,54> <4,36> 18,76 21,83 + 16,3 %

PER AANDEEL ­ in 22,71 23 - - 24,69 28,73 + 16,3 %

COURANTE NETTOWINST (3) 3,33 2,51 <1,54> <4,36> 4,87 6,86 + 40,8 %

PER AANDEEL ­ in 4,38 3,3 - - 6,41 9,03 + 40,8 %

Definities :
(1) Courante Brutocashflow = courante brutowinst + afschrijvingen (2) Courante Nettocashflow = courante nettowinst + afschrijvingen (3) Courante Nettowinst = Geconsolideerde nettowinst
+ Afschrijvingen Consolidatie goodwill
Rve/ivdb ­ Persmededeling ­ jaarresultaten 2002 BMT Groep ­ 24-02-03 4

KERNCIJFERS UIT DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN 1.000 EUR

31-12-02 31-12-01 2001-2002

BALANS

ACTIVA

Vaste Activa 78.065 85.811 - 7.746 Vlottende Activa 82.136 91.827 - 9.691

TOTAAL 160.201 177.638 - 17.437

PASSIVA

Eigen vermogen 45.864 49.322 - 3.458 Belangen van derden 0 0 0 Voorzieningen voor risico's 13.903 14.029 - 126 Schulden 100.434 114.286 - 13.852

TOTAAL 160.201 177.638 - 17.437

RESULTATENREKENING

Netto omzet 202.324 190.179 + 12.145 Bedrijfsresultaat 7.932 8.819 - 887 Financieel Resultaat - 6.152 - 4.701 - 1.451 Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening 1.781 4.119 - 2.338 Uitzonderlijke resultaten - 7 - 32 + 25 Resultaat voor belastingen 1.773 4.095 - 2.322 Belastingen - 1.197 - 2.711 + 1.514 Resultaat na belastingen 576 1.384 - 808

"De Commissaris heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen betekenisvolle correctie hebben aan het licht gebracht die in de boekhoudkundige informatie, opgenomen in het communiqué, zou moeten doorgevoerd worden".

GRANT THORNTON AUDIT, vertegenwoordigd door Stefaan Rabaey, Commissaris.

Voor bijkomende inlichtingen :
R. VERHOEVEN ­ Tel. 03/460 07 70
T. NYS ­ Tel. 03/460 07 42 of 09/32 57 815

Rve/ivdb ­ Persmededeling ­ jaarresultaten 2002 BMT Groep ­ 24-02-03 5

Bron: BMT
Provider: Euronext Brussels

Deel: ' BMT verhoogt het resultaat op de voortgezette activiteiten '
Lees ook