Bank Nederlandse Gemeenten


Den Haag, 22 juli 1999

Mededeling

CETECO KWESTIE PROVINCIE ZUID-HOLLAND

De BNG heeft met verbazing kennis genomen van de Ceteco kwestie waarmee de Provincie Zuid-Holland zich geconfronteerd ziet. De BNG, als overheidsvennootschap dé bank voor het maatschappelijk belang, draagt al sinds jaar en dag uit, dat overheden en andere instituties die werken met publieke financiële middelen zich moeten onthouden van het risicovol beleggen van overtollige middelen buiten het publieke domein. Ook het toezicht van DNB is geen garantie voor de kwaliteit van een bank. Beleggen in vastrentende waarden, waarbij vaststaat dat de uitgeleende hoofdsom plus een redelijke vergoeding wordt terug verkregen, dient uitgangspunt te zijn. Dit houdt in dat uitsluitend zaken gedaan moeten worden met gerenommeerde Nederlandse tegenpartijen, met een rating AA-/AA3 of hoger. De BNG heeft de hoogste rating(AAA) bij 3 onafhankelijke rating agencies.

De BNG verstrekt regelmatig aan gemeenten, provincies en woningcorporaties adviezen op dit terrein en verzorgt voor haar klanten risicoloze beleggingen. BNG Consultancy Services staat inmiddels onder meer bekend om de cursussen die worden gegeven op het gebied van cash- en treasurymanagement. Maar wat meer relevant is, is dat BCS voor locale en regionale overheden beleid opstelt en de klant ondersteunt bij de uitvoering hiervan (administratieve organisatie en interne controles).

Voor nadere informatie email: info@bng.nl


Zoekwoorden:

Deel: ' BNG verbaasd over Ceteco kwestie provincie Zuid-Holland '
Lees ook