ABN AMRO Bank N.V.
Press Relations (HQ 1190)
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam
The Netherlands
Tel. +31 (0)20 628 89 00
Fax. +31 (0)20 629 54 86
1 maart 2000

ABN AMRO, DRESDNER EN THEODOOR GILISSEN DOEN VRIENDELIJK BOD OP MAXWELL PETROLEUM

ABN AMRO, Dresdner en Theodoor Gilissen (een 100% dochtervennootschap van Fortis Bank Nederland (Holding) N.V.) delen mee dat zij via Groothoofdspoort N.V. een bod hebben uitgebracht op alle aandelen in De Maxwell Petroleum Holding N.V. ("Maxwell"). Maxwell houdt circa 1,3% van het uitstaande aandelenkapitaal van Dortsche Petroleum-Industrie Maatschappij N.V. ("Dortsche").

Op basis van het bod zal voor ieder aandeel Maxwell 3,95313 aandelen Koninklijke Olie worden geboden. Dit betekent een discount van circa 0,85% ten opzichte van de intrinsieke waarde van een aandeel Maxwell, nadat het bod op Dordtsche gestand is gedaan. Groothoofdspoort N.V. zal de kosten van de onderhavige transactie voor haar rekening nemen.

Om het bod gestand te kunnen doen moet op de buitengewone aandeelhoudersvergadering van Maxwell op 16 maart 2000 een aantal met het bod samenhangende besluiten worden goedgekeurd. De besluiten dienen met een driekwart meerderheid van de uitgebrachte stemmen aangenomen te worden.

Aandeelhouders Maxwell die de vergadering wensen bij te wonen danwel hun stem per volmacht wensen uit te brengen dienen hun aandelen uiterlijk 13 maart 2000 via hun bank danwel commissionair gedeponeerd te hebben.

Uitgaande van de informatie waarover Maxwell thans beschikt, zal Maxwell al haar aandelen Dordtsche (uitmakend 1,3% van het uitstaande aandeel kapitaal van Dordtsche) aanbieden in het kader van het bod op de aandelen Dordtsche. Het slagen van dit laatstgenoemde bod is een voorwaarde voor de gestanddoening van het bod op Maxwell.

De aandelen Maxwell worden op de AEX verhandeld met een aanzienlijke discount ten opzichte van aandelen Koninklijke Olie. Op de dag van de eerste aankondiging van ABN AMRO en Dresdner op 2 februari 2000 bedroeg de discount 24%. Op 28 februari bedroeg deze discount nog circa 10%. Door het bod komt een aanzienlijke aandeelhouderswaarde vrij.

De biedingstermijn loopt van 2 maart 2000 tot en met 24 maart 2000 (behoudens verlenging), 15.00 uur. Exemplaren van het biedingsbericht zijn vanaf 2 maart beschikbaar.

ABN AMRO N.V., Dresdner Kleinwort Benson en Theodoor Gilissen zijn financiële adviseurs van Groothoofdspoort N.V.


- - -

Perscontacten:

ABN AMRO Bank N.V. Drs. A.J. Massar, telefoon: (020) 628 6321

Dresdner Bank A.G./Dresdner Kleinwort Benson Media Relations, Mw. C. Bresgen/D. Mccarthay Telefoon: +49 69 263 19807 / +44 (0)207 4751 565

De Maxwell Petroleum Holding N.V. Mr W. van de Wardt, telefoon: +32 36 53 52 77

Theodoor Gilissen N.V. Dhr. R. v.d. Kamp, telefoon: (020) 5570911


- - -

Perscontacten:
geen

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

Deel: ' Bod ABN Amro, Dresdner en Gilissen op Maxwell Petroleum '
Lees ook