Kempen & Co

PERSBERICHT

HET BOD VAN DEXIA OP KEMPEN & Co RUIMSCHOOTS AANVAARD Dexia verwerft 99,31% van het kapitaal van Kempen & Co.

Brussel, Parijs, Luxemburg, Amsterdam

20 juli 2001, 14 uur

Het openbaar bod tot aankoop dat de Dexia Groep via de dochteronderneming Dexia Banque Internationale à Luxembourg (Dexia BIL) op het totale aandelenpakket van Kempen & Co heeft uitgebracht, is op 19 juli 2001 conform het tijdschema afgelopen.

Het bod is door een overgrote meerderheid aanvaard: 11.024.190 gewone aandelen zijn aangemeld, wat overeenkomt met 87,44% van de totaal in omloop zijnde aandelen. Dexia BIL heeft al 1.496.500 aandelen in bezit. Na levering van de aangemelde aandelen heeft Dexia BIL 99,31% van de totaal in omloop zijnde aandelen in handen. Dexia BIL zal haar bod onvoorwaardelijk gestand doen. Nadat de betrokken partners zijn geïnformeerd zal Dexia BIL derhalve binnen de vastgestelde termijn, maar uiterlijk op 25 juli 2001, de aandelen overeenkomstig de in het bod beschreven voorwaarden opnemen.

De Dexia Groep prijst zich gelukkig met het overweldigende succes van haar bod; daarmee kan onmiddellijk worden overgegaan tot het samensmelten van Kempen & Co en Bank Labouchere tot "Dexia Bank Nederland". Het is de bedoeling dat deze fusie voor het eind van 2001 voltooid is.

De aandeelhouders van Kempen&Co die hun aandelen nog niet hebben aangemeld kunnen dit tot 15 augustus 2001, 15:00 uur (GMT+1), alsnog doen.

Contacten: Dexia Françoise Lefebvre tel. +33 1 43 92 80 20 Dexia BIL Christiane Schmit tel. +352 4590 3517 Guy Bertemes tel. +352 4590 3879 Kempen Wouter Berkhout tel. +31 20 5571571 Labouchere Anne-Miek Ham tel. +31 20 5209345


Dit e-mail bericht is slechts bestemd voor de (rechts) persoon aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mail bericht ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij niet gerechtigd tot kennisneming verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldigen daarvan. Hij wordt verzocht Kempen & Co N.V. onmiddellijk telefonisch op de hoogte te stellen en het e-mail bericht te vernietigen. Kempen & Co N.V. staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan
The information contained in this e-mail communication is solely intended for the person/legal person to whom it is has been sent, and as it may contain information of a personal or confidential nature, it may not be made public by virtue of law, regulations or agreement. If someone other than the intended recipient should receive or come into possession of this e-mail communication, he/she will not be entitled to read, disseminate, disclose or duplicate it. If you are not the intended recipient, you are requested to inform Kempen & Co NV of this by telephone immediately, and to destroy the original e-mail communication. Kempen & Co NV shall not be liable for the correct and complete transmission of the contents of a transmitted e-mail, or for any delay in its receipt.


Deel: ' Bod van Dexia op Kempen & Co ruimschoots aanvaard '
Lees ook