Gemeente Den Helder

25-06-2002
bodem schoon onder oude botenloods
Enige tijd geleden is de oude botenloods in de Witte de Withstraat gesloopt. Op deze plek komen straks twee nieuwe parkeerterreintjes. Voordat die kunnen worden aangelegd, moet nog wel het een en ander gebeuren. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de grond verontreinigd is met minerale olie en zware metalen. De omvang van de verontreiniging is beperkt (135 m3) en bevindt zich alleen op de plek waar de loods stond.

start ontgraving
Maandag 8 juli wordt begonnen met het ontgraven van de verontreinigde grond. Dit gebeurt onder milieukundige begeleiding van bureau Oranjewoud B.V. Het werk zal ongeveer twee werkdagen duren. Voor de ontgraving is een saneringsplan opgesteld. De provincie heeft dit plan onlangs goedgekeurd. De verontreiniging levert in principe geen risico's op voor de volksgezondheid. Contact met de verontreinigde grond moet u echter vermijden. U mag het terrein dan ook niet betreden. Daarom zijn enige tijd geleden al bouwhekken om het verontreinigde gebied geplaatst.

Heeft u nog vragen over deze bodemsanering, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Klantenservice van de Milieudienst. De afdeling is geopend op werkdagen van 08.00 tot 14.00 uur en is bereikbaar via telefoonnummer 671 601.

« terug

Zoekwoorden:

Deel: ' Bodem schoon onder oude botenloods Den Helder '
Lees ook