Gemeente Den Helder

BODEMBEHEERSSYSTEEM SPUISTRAAT

datum: 1 oktober 2001

Op 3 en 4 oktober wordt in de Spuistraat (direct voor supermarkt Aldi) een bodem-beheerssysteem aangebracht. Met dit systeem wordt een bodemverontreiniging onder en grenzend aan het winkelpand gesaneerd. De bodemverontreiniging stond al enige tijd op de lijst van te saneren objecten. Nu de Aldi supermarkt begin oktober dicht is in verband met verbouwingswerkzaamheden, kan het bodembeheerssyteem zonder al te veel overlast worden geplaatst. Het systeem zal op verantwoorde wijze continu bodemlucht en grondwater afvoeren.

Grond en grondwater zijn ter plaatse verontreinigd met olie en aromaten. De verontreiniging werd al begin jaren `90 geconstateerd. Omdat de verontreiniging echter geen direct gevaar voor de volksgezondheid opleverde, werd ze niet urgent verklaard. Uit recent onderzoek blijkt dat de concentraties verontreinigende stoffen lichtelijk afnemen. Het is nog niet bekend hoe lang de installatie zal blijven staan.

Laatst bijgewerkt: 02 oktober 2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Bodembeheerssysteem spuistraat Den Helder '
Lees ook