Gemeente Amersfoort


11 augustus 1999

Bodemsanering Leusderweg

Ook in Amersfoort werkt de provincie Utrecht aan een goed milieu. Dit keer gaat het om een bodemsaneringsproject aan de Leusderweg. Half augustus starten de werkzaamheden voor de grondwatersanering rond Leusderweg 208. Nadat de verontreiniging in het grondwater aan het licht kwam, is er een plan opgesteld om het grondwater weer schoon te maken. Dit gebeurt door het oppompen en zuiveren van het grondwater. De verontreiniging bestaat voornamelijk uit de stof 'per', een stof die vroeger veel bij wasserijen werd gebruikt. Er is geen gevaar voor de volksgezondheid maar om verdere verspreiding te voorkomen wordt het grondwater gesaneerd.

Aannemer Oosterhof Holman uit Grijpskerk voert het werk uit, adviesbureau Iwaco uit Rotterdam zorgt voor de begeleiding. Met de meest betrokkenen zijn afspraken gemaakt over de uitvoering. In juli is er een voorlichtingsbrief verspreid om de bewoners in de buurt op de hoogte te stellen van de komende werkzaamheden.

In de periode half augustus tot eind september zal het leidingensysteem worden aangelegd en de container met de zuiveringsinstallatie in de Voltastraat worden geplaatst. Daarna zal de installatie gedurende drie jaar het grondwater oppompen en zuiveren. De ervaring leert dat dit zonder overlast voor de omwonenden zal plaatsvinden. Na afloop wordt de installatie verwijderd en alles in zijn oude staat worden teruggebracht. Het grondwater is dan weer schoon.

Wat merkt de buurt ervan?
Alleen tijdens de aanlegfase in augustus en september zullen de bewoners enige overlast hebben. Dan worden namelijk sleuven gegraven en putten gemaakt. Hierna zullen de bewoners weinig hinder ondervinden van het project. Informatie
Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering van de provincie de heer Hoogbergen (tel 030 - 2583616) of de heer Van Doorn van Iwaco (tel 010 - 2865432).

Deel: ' Bodemsanering Leusderweg Amersfoort '
Lees ook