Gemeente Den Helder

Datum : 28 januari 1999
Onderwerp :

Groot terrein, kleine sanering

Deze week is een begin gemaakt met de bodemsanering van het oude politiebureau. De sanering is noodzakelijk omdat het terrein pas als voorlopige parkeervoorziening ingericht kan worden zodra de grond ‘multi-functioneel geschikt’ is. In de bodem zijn minerale oliën aangetroffen. Oorzaak is het gebruik van ondergrondse olietanks, zoals die vroeger vaak bij zowel particulieren als bedrijven op het eigen terrein aanwezig waren.

"kleintje"
Gezien de aard en de omvang van de sanering spreekt de Milieudienst van ‘een kleine sanering’. Het afgraven van de verontreinigde grond, het aanleggen van de noodzakelijke grondwaterpomp, het aanbrengen van schone grond en het afsluitende controle-onderzoek nemen ongeveer twee weken in beslag. De Vries & v.d. Wiel BV uit Schagen voert de sanering uit.

tanks
Drie oude brandstoftanks van het politiekorps zitten nog in de grond. Het landelijk geldende Besluit Ondergrondse Opslag Tanks (B.O.O.T.) stelt sinds 1 januari 1999 dat schoonmaken van dergelijke tanks niet meer is toegestaan. De drie tanks aan de Prins Hendriklaan moeten dus worden verwijderd. Tijdens de sloop van het politiebureau werd al eerder een tank verwijderd omdat deze beschadigd was door graafwerkzaamheden en dreigde te lekken.

evaluatie-rapport
Na de sanering zal het milieukundig begeleidend bedrijf Arcadis IMD een controlerend bodem-onderzoek uitvoeren. Het evaluatie-rapport dat bij dit onderzoek hoort, zal naar verwachting begin maart bij de Milieudienst ter inzage liggen. Voor inlichtingen kan men tijdens kantooruren contact opnemen met dhr. Kronenburg, afdeling Milieuhygiëne, telefoon 0223-671600.

Deel: ' Bodemsanering oud politiebureau Den Helder van start '
Lees ook