Universiteit van Utrecht

Persbericht Universiteit Utrecht

11 mei 2004

Boek ter gelegenheid afscheid voorzitter Jan Veldhuis

Academie in Verandering

In oktober 2003 nam Jan Veldhuis na een bestuursperiode van 17 jaar afscheid als voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht. In het vandaag verschenen boek Academie in Verandering, Negen reflecties op universitair bestuur, uitgegeven ter gelegenheid van zijn afscheid, laten negen direct betrokkenen en Jan Veldhuis zelf hun licht schijnen op de ontwikkelingen in het universitaire bestuur.

Jan Veldhuis was van 1986 tot 2003 voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht. Zijn periode in Utrecht viel samen met belangwekkende ontwikkelingen in het Nederlands hoger onderwijs. Bovendien is er tijdens deze periode onder zijn leiding veel gebeurd dat invloed had en heeft op de positie en de werkwijze van het bestuur van een universiteit, zowel vanuit de universiteit als vanuit de omgeving.

Op initiatief van de raad van toezicht is een aantal deskundigen gevraagd om vanuit hun achtergrond, betrokkenheid en ervaring over de ontwikkelingen in het universitaire bestuur te schrijven. Aan de orde komen onder meer medezeggenschap, de invoering van de MUB (wet Modernisering Universitair Bestuur) en de interactie tussen universiteit, overheid en markt. Het laatste hoofdstuk van het boek, met als titel 'Het laatste woord', is gereserveerd voor Jan Veldhuis zelf. Daarin pleit hij onder meer opnieuw voor een intensieve samenwerking, een Universitas Neerlandica.

In het boek komen naast Jan Veldhuis de volgende personen aan het woord:

Prof.dr. Hans van Ginkel, Rector United Nations University

Prof.dr. Roel in 't Veld, Hoogleraar aan diverse universiteiten

Mr. Carla Kuijpers-Groensmit, Oud-voorzitter universiteitsraad, Universiteit Utrecht

David Mulder, Student muziekwetenschap Universiteit Utrecht

Prof.dr. Peter Nijkamp, Voorzitter NWO

Prof.dr.ir. Jo Ritzen, Voorzitter college van bestuur, Universiteit Maastricht

Dr. Willem Mattens, Directeur bureau van de universiteit, Universiteit Maastricht

Mr. Yvonne van Rooy, Voorzitter college van bestuur Universiteit Utrecht

Mr. Ed d'Hondt, Voorzitter VSNU

Publicatie: 'Academie in verandering. Negen reflecties op universitair bestuur'.

Onder redactie van prof.mr. Adriaan Dorresteijn en dr. Joop Kessels

Uitgever: Universiteit Utrecht, ISBN: 90-3933569-9

Er zijn recensie-exemplaren beschikbaar voor de media, op te vragen via perscommunicatie@csc.uu.nl

Meer informatie: dr. Joop Kessels, woordvoerder Universiteit Utrecht, (030) 253 4477, j.kessels@usp.uu.nl


Deel: ' Boek bij afscheid voorzitter Jan Veldhuis Universiteit van Utrecht '
Lees ook