Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Terug naar de index Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
directie Voorlichting
Datum: 23-03-2000 Home

Bericht
hr.gif (1261 bytes)

Datum 23-03 2000

Wetenschappelijk onderzoek

Veel wetenschappelijke onderzoekers komen tijdens hun loopbaan wel eens voor problemen te staan: Wat doe je met uitkomsten die niet stroken met je hypothese? Waar ligt de grens tussen een aanvaardbare en een 'creatieve' interpretatie van gegevens? Wanneer mag je je naam onder een artikel zetten? Hoe gedraag je je tegenover collega-onderzoekers die ook je concurrent zijn en hoe onafhankelijk ben je als je onderzoek in opdracht doet? Over deze en andere kwesties heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) het boekje 'Wetenschappelijk onderzoek: dilemma's en verleidingen' uitgebracht. De uitgave bespreekt in korte hoofdstukken de dilemma's en verleidingen waaraan onderzoekers kunnen blootstaan. Afsluitend is er een hoofdstuk over remedie en preventie, waarin tips zijn opgenomen over sancties bij wangedrag. Het boek kan ook als cursusmateriaal, bijvoorbeeld bij de opleiding van aio's, worden gebruikt. Prijs: f 15,- per stuk.

Bestellen bij:

KNAW, afd. Edita, telefoon: 020-5510780, fax: 020-6204941, e-mail: edita@bureau.knaw.nl.

Deel: ' Boek dilemma's in wetenschappelijk onderzoek verschenen '
Lees ook