Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn

Persberichten :

Een buurt vol verhalen

Verschijnt binnenkort: boek en video over buurtreminiscentie

3 mei 2002

Ouderen en jongeren, allochtonen en autochtonen leven en wonen naast elkaar. Zij komen elkaar tegen op straat, in de bus en in de winkel om de hoek. En toch ontstaat er vaak geen werkelijk contact. Onbekendheid leidt tot vooroordelen en zelfs gevoelens van onveiligheid. In de Utrechtse wijk Lombok doorbrak het project Buurtreminiscentie deze onbekendheid: oudere Nederlandse, Marokkaanse en Turkse wijkbewoners vertelden aan elkaar en andere inwoners van de wijk over vroeger. Over dit project gaat het boek Een buurt vol verhalen en de gelijknamige video die 11 mei verschijnen bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW. Het boek en de video zijn tot stand gekomen in samenwerking met de NPS, het museumcaf Lombok en het dienstencentrum West.

Ontmoeting tussen jong en oud, allochtoon en autochtoon In 1999 ging in Lombok het project Buurtreminiscentie van start. Turkse, Marokkaanse en Nederlandse wijkbewoners vertelden hun herinneringen, ontdekten een schat aan verhalen over de buurt en leerden ook elkaars verleden kennen en respecteren. Nu, drie jaar later, trekken zij samen de buurt in om hun verhalen te delen met andere buurtbewoners, met kinderen op school en in de speeltuin en met de winkeliers in de buurt. Zo ontstaan contacten en vriendschappelijke banden tussen bewoners van verschillende leeftijden, van Turkse, Marokkaanse en Nederlandse afkomst.

Boek
Het boek Een buurt vol verhalen introduceert buurtreminiscentie als een nieuwe methodiek voor sociale buurtontwikkeling die herinneringen gebruikt om contact en communicatie tussen generaties en culturen te stimuleren, de kwaliteit van sociale relaties in buurten te verbeteren en de sociale cohesie te versterken. De methode richt zich op het niveau van de buurt, omdat de buurt de plek is waar mensen elkaar ontmoeten en waar spanningen tussen bewoners met verschillende leefwijzen en belangen kunnen ontstaan. Een buurt vol verhalen geeft inzicht in het belang en de theoretische achtergronden van buurtreminiscentie en biedt praktische informatie bij de opzet en uitvoering van een project.

Video
De video Een buurt vol verhalen laat de ervaringen met buurtreminiscentie in de Utrechtse wijk Lombok zien. Deze documentaire vormt een hulpmiddel bij de voorlichting aan en werving van deelnemers en samenwerkingspartners aan een reminiscentieproject. Daarnaast kan de video ingezet worden tijdens de uitvoering van een project. Bij de video hoort een brochure waarin suggesties staan hoe de video gebruikt kan worden.

Doelgroep
Het boek Een buurt vol verhalen en de gelijknamige video zijn bestemd voor professionals en vrijwilligers die (willen) werken aan sociale integratie tussen jongeren en ouderen en tussen allochtonen en autochtonen op buurtniveau. Het materiaal is geschikt voor professionals en vrijwilligers in sociaal-cultureel werk, opbouwwerk, vormingswerk, welzijnswerk ouderen, jeugd- en jongerenwerk, bibliotheken, verzorgingshuizen, kerkelijke en
vrijwilligersorganisaties, bewoners-, ouderen- en jongerenorganisaties en gemeenten.

Bestellen
Het boek Een buurt vol verhalen. Integratie van generaties en culturen door buurtreminiscentie is geschreven door Christina Mercken en kost 14,-. ISBN 90-5050-972-X en E 52828. De gelijknamige video van Ko van Reenen is een gezamenlijke uitgave van NPS en NIZW en kost 25,-. ISBN 90-5050-971-1en E 528281.

Het boek en de video Een buurt vol verhalen zijn verschenen in het kader van het nationaal stimuleringsprogramma De buurt voor alle leeftijden, uitgevoerd door het NIZW. Meer informatie vindt u op www.lokaalsociaalbeleid.nl/buurtvooralleleeftijden.html

Het boek en de video zijn verkrijgbaar via de boekhandel of te bestellen bij NIZW / Uitgeverij, Postbus 19152, 3501 DD Utrecht, telefoon (030) 230 66 07, fax (030) 230 64 91, e-mail bestel@nizw.nl.

Contact
Afdeling Verkoop, e-mail: bestel@nizw.nl

Laatste update: 3 mei 2002

Deel: ' Boek en video over buurtreminiscentie verschenen '
Lees ook