Boek geeft duidelijkheid over verzekering voor ZZP'ers


ZZP'ers niet- of slecht en onduidelijk verzekerd

GRONINGEN, 20130930 -- Veel ondernemers weten niet welke verzekeringen voor hun beroepsgroep verstandig zijn om af te sluiten. Om meer inzicht te geven in de verschillende verzekeringen, de kosten, de dekking en de noodzaak van verzekeren, geeft ZZP Nederland een boek, “Verzekeren voor Zelfstandigen”, uit over verzekeringen voor Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP).

Iedere zelfstandig ondernemer neemt risico’s, dat hoort bij ondernemen, maar veel risico’s kunnen ook vermeden worden door de juiste verzekeringen af te sluiten. Het idee dat verzekeringen duur zijn en niet uitbetalen als het nodig is moet de wereld uit. Veel ZZP’ers geven aan dat verzekeringen een lastig en ingewikkeld onderwerp is. Genoeg redenen voor Stichting ZZP Nederland om het handboek “Verzekeren voor Zelfstandigen” uit te brengen.

Eenvoudige uitleg over verzekeren

Het handboek beschrijft op eenvoudige wijze de meest gangbare verzekeringen voor ZZP’ers en geeft aan wat belangrijke details van verzekeringen zijn. Premiebepaling, polisvoorwaarden, uitsluitingen en risico’s worden duidelijk toegelicht. Ook staat in het boek een opsomming van de risico’s per beroepsgroep zodat de ZZP’er zelf kan bepalen welke verzekeringen wenselijk zijn.

Sommige risico’s kun je beter verzekeren

Het boek is geschreven door Johan Marrink, oprichter van ZZP Nederland. Volgens Marrink bestaan er teveel onduidelijkheden over verzekeren. Marrink: ‘We merken bij onze helpdesk te vaak dat zelfstandigen denken goed verzekerd te zijn zonder te begrijpen waar de verzekeringen voor zijn en wat de uitsluitingen zijn. Daarom heb ik dit boek geschreven, om meer duidelijkheid te geven en de zelfstandigen te wijzen op de risico’s die men nu eenmaal loopt als zelfstandige. Alles verzekeren is niet nodig, risico’s horen bij het ondernemen, maar sommige risico’s kun je beter verzekeren’.

Verzekeraars onderschrijven het belang van een goede voorlichting, en willen graag onduidelijkheden voorkomen. Enkele verzekeraars hebben het boek spontaan financieel ondersteund zonder invloed op de inhoud te hebben. Hierdoor is het boek tegen een zeer laag bedrag verkrijgbaar voor de bijna 30.000 aangesloten zelfstandigen via de website van zzp-nederland.nl

Over het boek

Aantal pagina’s: 96
Uitgave van: ZZP Nederland
Datum uitgifte:1 oktober 2013

Inhoudsopgave:

-       Inleiding over verzekeringen en voorwaarden
-       Aansprakelijkheidsverzekeringen
-       Bedrijfsmiddelen verzekeren
-       Persoonlijke verzekeringen (AOV etc)
-       Pensioenverzekeringen
-       Auto- en transportverzekeringen
-       Risico’s per beroepsgroep


Deel: ' Boek geeft duidelijkheid over verzekering voor ZZP'ers '
Lees ook