Ten Hagen & Stam

Datum 23-feb-2000

Titel Informatiemarkt.com

Onderwerp- gebied ICT Breed

Product / Event boek
Bericht

Ondernemen via het Internet. Doen we het nu of wachten we nog even? En hoe kunnen we dat het beste aanpakken? Het Internet heeft zich in de afgelopen jaren van een ontmoetingsplaats en informatiebron tot een echt marktplein ontwikkeld met ogenschijnlijk grenzeloze mogelijkheden. Veel organisatiemodellen waren al gekanteld om de klant centraal te stellen. Het interactieve aspect van Internet leidt nu tot producten die daadwerkelijk zijn ontstaan uit de individuele wensen en voorkeuren van klanten. In Informatiemarkt.com benadert Jan Prins het geheel vanuit drie invalshoeken: de informatie, de markt en de communicatie. Informatie In het eerste deel van het boek beschrijft Prins diverse aspecten van informatievoorziening: het werken met informatie als productiefactor, de mogelijkheden van het gebruik van Internet op de werkplek en informatie en interactiviteit. Maar ook een beschrijving van de techniek en beveiligingsaspecten komen aan de orde. Markt In het tweede deel gaat Prins in op de virtuele markt, waar informatie en producten ontkoppeld zijn. Als nieuw medium biedt het Internet uitdagingen en mogelijkheden voor productie, marketing en betalingen. Prins illustreert de zakelijke mogelijkheden met een aantal duidelijke cases. .Com In het laatste deel komt de communicatie aan de orde. Prins geeft een overzicht van de soorten marketing om klanten te bereiken en besparingen die door het gebruik van het Internet gerealiseerd kunnen worden. Tenslotte worden een aantal succesvolle bedrijven die op het Internet actief zijn worden treffend geanalyseerd. Het geheel is een prettig en gemakkelijk leesbaar boek. Het biedt de startende ICT-er snel inzicht en een goede ondergrond, maar ook de ICT professional kan heldere conclusies trekken door de samenhang van de onderwerpen in een breder maatschappelijk verband.

Noot aan de redactie: Titel: Informatiemarkt.com Auteur: Jan Prins Uitgever: ten Hagen & Stam ISBN: 90-76304-91-2 Een gratis recensie-exemplaar is aan te vragen bij ten Hagen & Stam bv, Inez Staarink, Postbus 34, 2501 AG s Gravenhage, telefoon (070) 3046288 Product / Event i.staarink@wkths.nl
Present-Exemplaar i.staarink@wkths.nl

Deel: ' Boek Informatiemarkt.com over ondernemen op internet '
Lees ook