-Persbericht-

Utrecht, 12 april 1999

Over de leer en toepassing van getallensymboliek verscheen onlangs bij Kosmos-Z&K

Numerologie
Oude wijsheden, nieuwe toepassingen

Renée Maas

De moderne numerologie staat nog in de kinderschoenen, maar kan bogen op een zeer oude traditie.
Reneé Maas verklaart in Numerologie de betekenis oftewel de kwalitatieve waarde van getallen. Dat de specifieke trillingsfrequenties van elk getal en getalscombinaties invloed uitoefenen op het hele kosmische gebeuren én in ieders persoonlijke leven een rol spelen, is een benadering die niet echt nieuw te noemen is: Pythagoras wordt beschouwd als de grondlegger van de numerologie!

Het aantrekkelijke van dit boek over getallensymboliek is dat iedereen zijn eigen getalshoroscoop kan maken. Na een algemeen hoofdstuk over numerologie kan de lezer aan de hand van rekenvoorbeelden zijn eigen getalcombinaties ontdekken en horoscoop maken.

In Numerologie geen 'zweverige' verhalen, maar heldere uitleg over de verschillende getalsoorten: basis-, meester- en ontbrekende getallen. Geen 'vage' veronderstellingen, maar duidelijke verklaringen en interpretaties over de onmiskenbare invloed van getallen op de individuele levensloop, karaktervorming, aanleg en talenten. Het boek is helder opgezet en nuchter geschreven met kennis van zaken en een grote betrokkenheid bij het onderwerp.

Renée Maas publiceerde eerder Tarot: een open boek en Runen: het eeuwige orakel.

ISBN 90 215 8831 5

176 pagina's incl. literatuurlijst; paperback
Prijs: * 34,90


-einde persbericht-

Voor meer informatie en recensie-exemplaren kunt u contact opnemen met Jeske de Cock, tel: 030 - 2349211, fax: 030 - 2349247 Met vriendelijke groet,
Jeske de Cock
Kosmos-Z&K Uitgevers
Tel: 030-2349211
fax: 030-2349247

Zoekwoorden:

Deel: ' Boek Numerologie Oude wijsheden, nieuwe toepassingen '
Lees ook