Boek 'Openbare werken voor raadsleden' nu met korting verkrijgbaar

ASSEN, 20051110 -- In december 2005 verschijnt het boek 'Openbare werken voor raadsleden'. Niet zomaar een boek over het beheer van de openbare ruimte, maar speciaal toegespitst op gemeenteraadsleden. Meer dan op techniek ligt de nadruk op beleid, wettelijke kaders en financiering, plus ruime aandacht voor subsidies!


Waarover gaat dit boek?

Ieder hoofdstuk behandelt een onderdeel van de openbare ruimte: van wegen, openbare verlichting en speeltuinen tot rioleringen en begraafplaatsen. Daarbij heeft ieder hoofdstuk dezelfde indeling: algemene informatie, wettelijk kader, actuele ontwikkelingen, financin en een handige begrippen- en afkortingenlijst.

Niet alleen de informatieve tekst van de schrijfster is zeer to-the-point en praktisch, in de meeste hoofdstukken zijn ook artikelen van diverse auteurs en instanties opgenomen. Hierin geven zij hun visie op een bepaald onderwerp, of schetsen zij actuele ontwikkelingen op het vakgebied in kwestie.

Waarom dit boek?

Schrijfster Anita Hazenberg, jarenlang actief als raadsnotulist en civiel-technisch beleidsmedewerker: 'Tijdens raadsvergaderingen zag ik dat raadsleden zonder een technische achtergrond soms moeite hebben om een technisch voorstel goed te beoordelen. Of moeite hebben met de vele vaktermen en afkortingen in deze voorstellen. Daarom staan bij ieder onderwerp ook uitgebreide lijsten met afkortingen en begrippen.'

Let wel: in wegen, rioleringen, openbare verlichting etc. investeren gemeenten jaarlijks miljoenen euro's. Alle reden dus voor een specifiek op gemeenteraadsleden gerichte informatiebron over deze thema's. Zeker de moeite waard is het deel over subsidies.

Bestellen vr 11 december: korting

Openbare werken voor raadsleden verschijnt eind december en gaat in de boekhandel 17,95 kosten. Maar bij bestelling vr 11 december via www.avviato.nl is de prijs per exemplaar slechts 11,95 (en bij gelijktijdige bestelling van minimaal tien exemplaren nog lager: 9,95).

Deel: ' Boek 'Openbare werken voor raadsleden' nu met korting verkrijgbaar '
Lees ook